Soalan Lazim
Hubungi Kami
Aduan
Peta Laman

Piagam Pelanggan

 • PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN KAD PENGENALAN

  BIL JENIS PERMOHONAN IBU PEJABAT JPN PUTRAJAYA IBU PEJABAT JPN DI SEMENANJUNG MALAYSIA IBU PEJABAT JPN DI SABAH / SARAWAK
  1 PERMOHONAN KAD PENGENALAN TIDAK BERMASALAH (MyKad)      
    A) Semua permohonan Kad Pengenalan kali pertama (kanak-kanak berumur 12 tahun) bagi warganegara Malaysia selepas selesai kelulusan di peringkat penyelia. 24 jam bagi hari bekerja 24 jam bagi hari bekerja (JPN Ibu Negeri* / UTC dan Cawangan Terpilih*) 24 jam bagi hari bekerja (JPN Ibu Negeri* / UTC dan Cawangan Terpilih*)
    B) Gantian yang tidak bermasalah bagi warganegara Malaysia selepas selesai mengambil gambar.

  C) Semua permohonan gantian Kad Pengenalan warganegara melalui perkhidmatan Sistem Gantian MyKad atas talian.

  D) Semua permohonan gantian Kad Pengenalan warganegara melalui MyPhone-In.
  30 minit bagi hari bekerja (i) 30 minit bagi hari bekerja (JPN Ibu Negeri* / UTC dan Cawangan Terpilih*)

  (ii) 5 hari bekerja (Lain-lain Cawangan JPN)
  (i) 30 minit bagi hari bekerja (JPN Ibu Negeri / UTC dan Cawangan Terpilih*)

  (ii) 7 hari bekerja (Lain-lain Cawangan JPN)
  2 PERMOHONAN KAD PENGENALAN BERMASALAH      
    Semua permohonan Kad Pengenalan bermasalah diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut dari tarikh permohonan yang lengkap diterima di kaunter mana-mana pejabat JPN. 3 bulan 3 bulan 3 bulan
  3 PERMOHONAN DAFTAR LEWAT KAD PENGENALAN      
    Permohonan daftar lewat Kad Pengenalan (bagi pemohon yang berumur 16 tahun dan ke atas yang masih belum memohon kad pengenalan) diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut mulai dari tarikh permohonan lengkap dirujuk ke Panel Daftar Lewat Kad Pengenalan. 3 bulan 3 bulan 3 bulan
  4 CABUTAN DAFTAR KAD PENGENALAN      
    Permohonan cabutan daripada daftar Kad Pengenalan diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut dari tarikh permohonan yang lengkap diterima di mana-mana pejabat JPN:      
    A) Permohonan yang diterima di kaunter      
    i) Data pemohon yang ada dalam sistem 1 hari bekerja 1 hari bekerja 1 hari bekerja
    ii) Data pemohon yang tiada dalam sistem 5 hari bekerja 5 hari bekerja 5 hari bekerja

    B. Permohonan yang diterima melalui pos :      
    i) Permohonan yang lengkap 14 hari
  bekerja
  14 hari
  bekerja
  21 hari
  bekerja
    ii) Permohonan tidak lengkap 14 hari bekerja 21 hari bekerja 21 hari bekerja
  5 KAD PENGENALAN PEMASTAUTIN TETAP (MyPR)      
    A. Permohonan kali pertama Kad Pengenalan Pemastautin Tetap diselesaikan dalam tempoh berikut dari tarikh permohonan yang lengkap diterima di Unit Non-Citizen, Bahagian Kad Pengenalan, Ibu Pejabat JPN:      
    i) Rekod Tidak Bermasalah 30 hari bekerja 3 bulan 3 bulan
    ii) Rekod bermasalah 3 bulan 3 bulan 3 bulan
    B. Permohonan penukaran dan gantian bagi Kad Pengenalan Pemastautin Tetap diselesaikan dalam tempoh berikut dari tarikh permohonan yang lengkap diterima di kaunter mana-mana Pejabat JPN :      
    i) Rekod Tidak Bermasalah 21 hari bekerja 30 hari bekerja 30 hari bekerja
    ii) Rekod Bermasalah 3 bulan 4 bulan 4 bulan
           
  Tarikh kemaskini: 22 Julai 2019
 • PIAGAM PELANGGAN KELAHIRAN, KEMATIAN DAN ANAK ANGKAT

  • UMUM
   BIL JENIS PERMOHONAN IBU PEJABAT JPN PUTRAJAYA IBU PEJABAT JPN NEGERI JPN DAERAH
   1

   Pendaftaran Biasa Kelahiran/Kelahiran Mati

   Permohonan pendaftaran kelahiran atau kelahiran mati yang dikemukakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh kelahiran/kelahiran mati diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut dari masa permohonan yang lengkap diterima.

   20 minit
   20 minit
   20 minit
   2. Pendaftaran Biasa Kematian

   Permohonan pendaftaran kematian yang dikemukakan dalam tempoh 7 hari dari tarikh kematian diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut dari masa permohonan yang lengkap diterima.
   20 minit
   20 minit
   20 minit
   3. Carian Daftar Kelahiran / Kematian

   Permohonan carian data daripada daftar kelahiran atau daftar kematian diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut dari masa permohonan yang lengkap diterima di kaunter mana-mana pejabat JPN :
        
     a. Bagi kanak-kanak yang kelahirannya didaftarkan selepas 1.1.2003 (selepas SIREN); dan
   20 minit
   20 minit
   20 minit
     b. Bagi kanak-kanak yang kelahirannya didaftarkan sebelum 1.1.2003 (sebelum SIREN).
   14 hari dari permohonan lengkap diterima.
   14 hari dari permohonan lengkap diterima.
   14 hari dari permohonan lengkap diterima.
   Tarikh kemaskini: 24 Nov 2023

    

  • DAFTAR LEWAT

    

   BIL JENIS PERMOHONAN IBU PEJABAT JPN PUTRAJAYA IBU PEJABAT JPN NEGERI JPN DAERAH
   1

   Daftar Lewat Kelahiran

   Permohonan daftar lewat kelahiran diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut dari tarikh permohonan yang lengkap diterima di kaunter mana-mana pejabat JPN:

        
    

   a.  Kategori 1

   Kanak-kanak berumur enam puluh satu (61) hari ke atas (Semenanjung Malaysia) dan kanak-kanak berumur dua (2) tahun ke bawah; dan kelahiran berlaku di Hospital/ Klinik Kerajaan / Hospital Swasta yang berintegrasi dengan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM).

   3 bulan dari tarikh permohonan lengkap diterima.
   3 bulan dari tarikh permohonan lengkap diterima.
   3 bulan dari tarikh permohonan lengkap diterima.
    

   b. Kategori 2

   Kanak-kanak berumur dua (2) tahun ke atas yang kelahiran berlaku di Hospital/ Klinik Kerajaan atau Hospital berintegrasi dengan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) atau kelahiran berlaku di Hospital Swasta atau kelahiran berlaku di rumah.

   3 bulan dari tarikh permohonan lengkap diterima dan selesai temuduga.

   3 bulan dari tarikh permohonan lengkap diterima dan selesai temuduga.

   3 bulan dari tarikh permohonan lengkap diterima dan selesai temuduga.

     c.   Kategori 3

   Permohonan DLK yang telah ditolak oleh Panel Jawatankuasa DLK (Semenanjung) dan akan dipertimbangkan oleh Panel Jawatankuasa Rayuan DLK.
   3 bulan dari tarikh permohonan lengkap diterima dan selesai temuduga. 3 bulan dari tarikh permohonan lengkap diterima dan selesai temuduga. 3 bulan dari tarikh permohonan lengkap diterima dan selesai temuduga.
   2. Daftar Lewat Kematian

   Permohonan daftar lewat kematian diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut dari tarikh permohonan yang lengkap diterima di kaunter mana-mana pejabat JPN.
   2 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima. 2 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima. 2 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.
   Tarikh kemaskini: 24 Nov 2023

    

  • PEMBETULAN

    

   BIL JENIS PERMOHONAN IBU PEJABAT JPN PUTRAJAYA IBU PEJABAT JPN NEGERI JPN DAERAH
   1

   Pembetulan Nama atau Kemasukan Nama Kanak-kanak Berumur Di Bawah Satu Tahun Dalam Sijil Kelahiran Seksyen 15(1)

   Permohonan pembetulan nama dalam sijil kelahiran atau kemasukan nama dalam sijil kelahiran bagi kanak-kanak yang belum bernama yang berumur di bawah satu tahun diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut dari tarikh permohonan yang lengkap diterima di kaunter pejabat-pejabat JPN.

   1 jam
   1 jam
   14 hari bekerja
   2. Pendaftaran Nama Kanak-kanak Berumur 1 Tahun Hingga 21 Tahun Seksyen 15(2)a

   Permohonan kemasukan nama dalam sijil kelahiran bagi kanak-kanak yang belum bernama yang berumur melebihi satu tahun tetapi di bawah 21 tahun diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut dari masa permohonan yang lengkap dikemaskini dalam sistem diterima di kaunter pejabat-pejabat JPN:
        
     a. Bagi data yang telah dikemaskini dalam sistem.
   7 hari bekerja
   14 hari bekerja
   `14 hari bekerja
     b. Bagi data yang belum dikemaskini dalam sistem.
   12 hari
   bekerja
   30 hari
   bekerja
   50 hari
   bekerja
   3. Pendaftaran Nama Kanak-Kanak Berumur Melebihi 21 Tahun Seksyen 15(2)b

   Permohonan kemasukan nama dalam sijil kelahiran bagi kanak-kanak yang belum bernama yang berumur melebihi 21 tahun diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut dari tarikh permohonan yang lengkap diterima di kaunter pejabat-pejabat JPN:
        
     a. Bagi data yang telah dikemaskini dalam sistem.
   7 hari bekerja
   14 hari bekerja
   50 hari bekerja
     b. Bagi data yang belum dikemaskini dalam sistem.
   12 hari
   bekerja
   30 hari
   bekerja
   50 hari
   bekerja
   4. Pembetulan Kesilapan Perkeranian Dalam Sijil Kelahiran / Sijil Kematian Seksyen 27(2)

   Permohonan pembetulan kesilapan perkeranian
   dalam sijil kelahiran atau sijil kematian diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut dari masa permohonan yang lengkap diterima di kaunter pejabat-pejabat JPN:
        
     a. Bagi data yang telah dikemaskini dalam sistem.
   1 jam
   1 jam
   14 hari bekerja
    
   b. Bagi data yang belum dikemaskini dalam sistem.
   12 hari bekerja
   12 hari bekerja
   20 hari bekerja
   5. Pembetulan Kesilapan Fakta Dalam Sijil Kelahiran / Sijil Kematian Seksyen 27(3)

   Permohonan pembetulan kesilapan fakta dalam
   sijil kelahiran atau sijil kematian diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut dari tarikh permohonan yang lengkap diterima di kaunter pejabat-pejabat JPN:
        
     a. Bagi data yang telah dikemaskini dalam sistem.
   10 hari bekerja
   15 hari bekerja
   30 hari bekerja
     b. Bagi data yang belum dikemaskini dalam sistem.
   15 hari
   bekerja
   30 hari
   bekerja
   30 hari
   bekerja
     SABAH SAHAJA      
   6. Pendaftaran Nama Kanak-Kanak Berumur 11 tahun Ke Bawah Seksyen 11(1) (iii) Ordinan Kelahiran dan Kematian (Sabah Cap. 123)

   Permohonan kemasukan nama dalam sijil kelahiran
   bagi kanak-kanak yang belum bernama yang berumur 11 tahun ke bawah diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut dari tarikh permohonan yang lengkap diterima di kaunter pejabat-pejabat JPN:
    
     a. Bagi data yang telah dikemaskini dalam sistem.
   -
   10 hari
   bekerja
    
     b. Bagi data yang belum dikemaskini dalam sistem.
   -
   17 hari
   bekerja
   30 hari
   bekerja
   7. Pembetulan Kesilapan Perkeranian Dalam Sijil Kelahiran / Sijil Kematian

   Permohonan pembetulan kesilapan perkeranian
   dalam sijil kelahiran atau sijil kematian diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut dari masa permohonan yang lengkap diterima di kaunter pejabat-pejabat JPN:
        
     a. Bagi data yang telah dikemaskini dalam sistem.
   -
   10 hari
   bekerja
    
     b. Bagi data yang belum dikemaskini dalam sistem.
   -
   14 hari
   bekerja
   30 hari
   bekerja
   Tarikh kemaskini: 16 Mac 2021

    

  • DAFTAR PENGANGKATAN

    

   BIL JENIS PERMOHONAN IBU PEJABAT JPN PUTRAJAYA IBU PEJABAT JPN NEGERI JPN DAERAH
   1

   Pendaftaran Pengangkatan De Facto Permohonan Pendaftaran Pengangkatan De Facto bagi kanak-kanak Islam dan bukan Islam di bawah Akta 253 yang lengkap diterima di kaunter mana-mana pejabat  JPN perlu diselesaikan dalam tempoh berikut selepas tarikh prosiding:

        
            
     i. Bagi data kelahiran yang telah dikemaskini dalam sistem;
   5 hari
   bekerja
   5 hari
   bekerja
   5 hari
   bekerja
     ii. Bagi data kelahiran yang belum dikemaskini dalam sistem;
   7 hari
   bekerja
   7 hari
   bekerja
   7 hari
   bekerja
     iii. Dari tarikh penerimaan laporan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat.  7 hari bekerja   7 hari bekerja   7 hari bekerja
          
   2. Cabutan Sijil Anak Angkat De Facto Permohonan cabutan daripada anak angkat De Facto diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut dari masa/tarikh permohonan yang lengkap diterima di mana-mana pejabat JPN:      
     a. Bagi permohonan yang diterima di kaunter:      
     i. Bagi data yang telah dikemaskini dalam sistem;
   20 minit
   20 minit
   20 minit
     ii.Bagi data yang belum dikemaskini dalam sistem.
   5 hari
   bekerja
   5 hari
   bekerja
   5 hari
   bekerja
     b. Bagi permohonan yang diterima melalui pos:      
     i. Bagi data yang telah dikemaskini dalam sistem;
   7 hari
   bekerja
   7 hari
   bekerja
   7 hari
   bekerja
     ii. Bagi data yang belum dikemaskini dalam sistem.
   10 hari bekerja
   10 hari bekerja
   10 hari bekerja
   3. Permohonan Pindaan Butiran Dalam Sijil
   Anak Angkat De Facto Permohonan pindaan butiran dalam Sijil Anak Angkat De Facto diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut dari tarikh permohonan yang lengkap diterima oleh pejabat-pejabat JPN:
    
     a. Bagi permohonan yang diterima di kaunter:      
     i. Bagi data yang telah dikemaskini dalam sistem;
   5 hari
   bekerja
   15 hari
   bekerja
   15 hari
   bekerja
    
   ii. Bagi data yang belum dikemaskini dalam sistem.
   7 hari
   bekerja
   15 hari
   bekerja
   15 hari
   bekerja
     b. Bagi permohonan yang diterima melalui pos:      
     i. Bagi data yang telah dikemaskini dalam sistem; 5 hari
   bekerja
   7 hari
   bekerja
   7 hari
   bekerja
     ii. Bagi data yang belum dikemaskini dalam sistem. 7 hari
   bekerja
   15 hari
   bekerja
   15 hari
   bekerja
   4. Pendaftaran Pengangkatan Melalui Perintah Mahkamah.

   Permohonan pendaftaran pengangkatan melalui Perintah Mahkamah di bawah Akta 257 bagi kanak-kanak dan ibu/bapa angkat bukan Islam diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut dari tarikh permohonan yang lengkap diterima oleh Bahagian Kelahiran, Kematian dan Anak Angkat, Ibu Pejabat JPN, Putrajaya di kaunter atau melalui pos.
   7 hari
   bekerja
   - -
   5. Pertukaran / Gantian / Pindaan Sijil Kelahiran Anak Angkat

   Permohonan pertukaran / gantian / pindaan
   sijil kelahiran bagi anak angkat di bawah Akta 257 diterima, diproses dan diselesaikan oleh Bahagian Kelahiran, Kematian dan Anak Angkat, Ibu Pejabat JPN, Putrajaya dalam tempoh berikut dari masa / tarikh permohonan yang lengkap diterima:
        
     a. Bagi permohonan yang diterima di kaunter:      
     i. Bagi data yang telah dikemaskini dalam sistem; 20 minit - -
     ii. Bagi data yang belum dikemaskini dalam sistem. 5 hari bekerja - -
     b. Bagi permohonan yang diterima melalui pos:      
     i. Bagi data yang telah dikemaskini dalam sistem; 5 hari bekerja - -
     ii. Bagi data yang belum dikemaskini dalam sistem. 10 hari bekerja    
   6. Pindaan Perintah Pengangkatan Mahkamah

   Permohonan pindaan perintah pengangkatan Mahkamah diselesaikan di Bahagian Kelahiran, Kematian dan Anak Angkat, Ibu Pejabat JPN, Putrajaya dalam tempoh berikut dari tarikh permohonan yang lengkap diterima di kaunter atau melalui pos.
   10 hari bekerja    
            
   Tarikh kemaskini: 16 Mac 2021

    

 • PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN PERKAHWINAN & PERCERAIAN

  BIL.

  JENIS PERMOHONAN

  TEMPOH
  PERMOHONAN
  DIPROSES

  1

  PENYEDIAAN DAFTAR PERKAHWINAN
  Daftar Perkahwinan dicetak dalam tempoh tidak melebihi 20 minit selepas permohonan diproses di kaunter pada hari pengupacaraan perkahwinan.

   

  20 minit

  2

  PENDAFTARAN SEMULA PERKAHWINAN (RE-REGISTER)
  Pendaftaran Semula Perkahwinan Luar Negara Selepas 1.3.1982 /Pendaftaran Perkahwinan Mengikut Adat / Agama/Kelaziman Sebelum 1.3.1982 diselesaikan pada hari yang sama jika permohonan lengkap dan teratur.

   

  1 hari

  3

  TRIBUNAL PERKAHWINAN
  Kesulitan hal ehwal perkahwinan yang dirujuk kepada Tribunal Perkahwinan akan diselesaikan dalam tempoh 6 bulan dari tarikh rujukan.

   

  6 bulan

 • PIAGAM PELANGGAN KEWARGANEGARAAN

  BIL

  JENIS PERMOHONAN

  TEMPOH PERMOHONAN DIPROSES

   1.

  PERMOHONAN PENGESAHAN TARAF KEWARGANEGARAAN

  Permohonan Pengesahan Taraf Kewarganegaraan yang tidak memerlukan pengesahan agensi-agensi lain diselesaikan dalam tempoh berikut dari tarikh permohonan yang lengkap diterima di Ibu Pejabat JPN Putrajaya.

  6 Bulan

  2.

  PERMOHONAN KEWARGANEGARAAN

  Permohonan kewarganegaraan diproses dalam tempoh berikut dari tarikh permohonan lengkap diterima oleh Ibu Pejabat JPN Putrajaya sebelum dihantar kepada Kementerian Dalam Negeri untuk pertimbangan dan keputusan.

   

  NOTA :

  Tempoh 6 bulan tidak termasuk kes-kes yang perlu dirujuk kepada agensi-agensi lain dan tempoh untuk mendapat keputusan dari  Kementerian Dalam Negeri serta proses pengeluaran sijil.

   

  6 Bulan

  3.

  PELEPASAN KEWARGANEGARAAN

  Permohonan Pelepasan Kewarganegaraan yang diterima di kaunter Ibu Pejabat JPN Putrajaya diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut dari tarikh permohonan yang lengkap diterima.

   

  NOTA  :

  Tempoh 14 hari bekerja tidak termasuk kes-kes yang perlu dirujuk kepada agensi-agensi lain.

   

   

   

  14 Hari Bekerja

   

  Permohonan Pelepasan Kewarganegaraan yang diterima di JPN Negeri/ Cawangan diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut dari tarikh permohonan yang lengkap diterima oleh Ibu Pejabat JPN Putrajaya.

  NOTA  :

  Tempoh 30 hari bekerja tidak termasuk kes-kes yang perlu dirujuk kepada agensi-agensi lain.

  30 Hari Bekerja

  4.

  GANTIAN SIJIL WARGANEGARA

  Permohonan Gantian Sijil Warganegara diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut dari tarikh permohonan yang lengkap diterima oleh Ibu Pejabat JPN Putrajaya.

   

  14 Hari Bekerja

  5.

  CABUTAN SIJIL WARGANEGARA

  Permohonan Cabutan Sijil Warganegara diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut dari tarikh permohonan yang lengkap diterima oleh Ibu Pejabat JPN Putrajaya.

   

  14 Hari Bekerja

  6.

  CARIAN SIJIL WARGANEGARA

  Permohonan keputusan Carian Sijil Warganegara diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut dari tarikh permohonan yang lengkap diterima oleh Ibu Pejabat JPN Putrajaya.

   

  14 Hari Bekerja

  7.

  SALINAN SAH SIJIL WARGANEGARA

  Permohonan Salinan Sah Sijil Warganegara diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut dari tarikh permohonan yang lengkap diterima oleh Ibu Pejabat JPN Putrajaya.

  14 Hari Bekerja

  8.

  PEMBETULAN BUTIRAN SIJIL WARGANEGARA

  Permohonan Pembetulan Butiran Sijil Warganegara diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut dari tarikh permohonan yang lengkap diterima oleh Ibu Pejabat JPN Putrajaya.

  30 Hari Bekerja

   

   

 • PIAGAM PELANGGAN PEJABAT PERKHIDMATAN PELANGGAN

  1. Mengeluarkan Surat Akuan Terima kepada BPA/ Pengadu dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh aduan diterima.
  2. Memberi maklumbalas kepada BPA, SISPAA, e-mel, surat, telefon dan bersemuka  dalam tempoh lima (5) hari bekerja dari tarikh aduan diterima.
  3. Memberi maklumbalas kepada surat khabar dalam tempoh lima (5) hari bekerja dari tarikh aduan disiarkan.
 • PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN SUMBER MANUSIA

  CAWANGAN PENGURUSAN PERKHIDMATAN & PERSONEL

  1. Memproses Perakuan Pengesahan Dalam Perkhidmatan Dan Pemberian Taraf Berpencen Di Bawah Kuasa Jabatan Dalam Tempoh Tiga (3) Minggu Dari Tarikh Penerimaan Dokumen Yang Lengkap Dan Teratur.
  2. Semua Urusan Perkhidmatan Diselesaikan Dalam Tempoh Tujuh (7) Hari Bekerja Dari Tarikh Penerimaan Dokumen Lengkap Dan Teratur.
  3. Menguruskan Mesyuarat Majlis Bersama Jabatan JPN Sebanyak Tiga (3) Kali Setahun.

   

  CAWANGAN PEMBANGUNAN MODAL INSAN

  1. Menyediakan Pelan Operasi Latihan (POL) Jabatan Secara Tahunan.
  2. Menguruskan Permohonan Hadiah Latihan Persekutuan (HLP) Yang Ditawarkan Oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) Dalam Tempoh Masa Yang Ditetapkan.
  3. Memastikan Setiap Pegawai Dan Kakitangan Jabatan Memenuhi Tempoh Tiga (3) Bersamaan 18 Jam Hari Berkursus.

    

  CAWANGAN PEMBANGUNAN ORGANISASI

  1. Memastikan Urusan Pengambilan Jawatan Yang Diberi Perwakilan Kuasa Dilaksanakan Dalam Tempoh Kurang Enam (6) Bulan Daripada Tarikh Iklan Sehingga Surat Tawaran Dikeluarkan.
  2. Menguruskan Penempatan Kakitangan Baharu Yang Melapor Diri Di Ibu Pejabat JPNM Dalam Tempoh Satu (1) Hari.
  3. Menyelesaikan Aduan Pemilik Kompetensi  Pentadbir Pengguna Berkaitan Aplikasi HRMIS Melalui Meja Bantuan JPN Secara Lisan Iaitu Melalui Panggilan Telefon/ Bersemuka Atau E-Mel Dalam Tempoh Dua (2) Hari Bekerja.

   

  CAWANGAN PRESTASI & KEMAJUAN KERJAYA

  1. Melaksanakan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC) JPN Secara Tahunan Dan Mengeluarkan Surat Pergerakan Gaji Tahunan Selepas 30 Hari Mesyuarat Panel Pembangunan Sumber Manusia Bersidang.
  2. Menguruskan Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Skim Gunasama Dan Bukan Gunasama Berdasarkan Tempoh Kelayakan Pegawai.
  3. Melaksanakan Peperiksaan Jabatan Bagi Pengesahan Dalam Perkhidmatan Skim KP Gred KP19 Dan KP29 Sekurang-Kurangnya Sekali Dalam Setahun.
PENGIKTIRAFAN DAN PENSIJILAN
cert1
cert2
cert3
cert4
cert5

Ibu Pejabat Jabatan Pendaftaran Negara Putrajaya, 
No 20, Persiaran Perdana, Presint 2,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan ,
62551 Wilayah Persekutuan Putrajaya. 

Telefon: 03-8000 8000  Faks: 03-8880 8288 
Emel : Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
© Hakcipta Terpelihara 2021 - Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia
Kemaskini: