Tag - Kad Pengenalan

Permohonan Gantian Kad Pengenalan (MyKad Atau MyPR) 18 Tahun Warganegara Atau Bukan Warganegara

Print Friendly, PDF & Email

Mengikut Peraturan 18, Peraturan-peraturan Pendaftaran Negara 1990 (Pindaan 2007) setiap orang yang telah mencapai umur 18 tahun dan memiliki kad pengenalan bertaraf Warganegara atau Pemastautin Tetap hendaklah membuat gantian kad pengenalan selewat-lewatnya apabila mencapai umur 25 tahun.

1    Pemohon mestilah telah berumur genap 18 tahun hingga mencapai umur 25 tahun.

2    Pemohon mestilah hadir di mana-mana kaunter JPN.

Pemohon dikehendaki datang ke Kaunter JPN dan membawa dokumen yang perlu dikemukakan.

1. Dokumen Pemohon (Asal)

1.1. Kad Pengenalan (MyKad atau MyPR)

2. Dokumen Sokongan

2.1  Bagi pertukaran alamat, perlu mengemukakan Bil elektrik /bil air / bil pembentungan / bil utiliti / cukai pintu / cukai taksiran / borang taksiran cukai pendapatan/ perjanjian jual beli rumah/ perjanjian atau resit sewa rumah / dokumen sokongan dari Penghulu/ Ketua Kampung/ Tuai Rumah / ADUN / Ahli Parlimen / Majikan/ Angkatan Tentera Malaysia (ATM) atau lain-lain dokumen seumpamanya. (ASAL ATAU SALINAN YANG DISAHKAN)

Warganegara= RM10.00

Bukan Warganegara= RM40.00

Read more...

Permohonan Daftar Lewat Kad Pengenalan (MyKad Atau MyPR)

Print Friendly and PDF

Pemohon yang telah mencapai umur 16 tahun atau lebih dan tidak pernah memiliki kad pengenalan serta berada di Malaysia sepanjang tempoh berkenaan hendaklah memohon Daftar Lewat Kad Pengenalan.

1. Pemohon mestilah berumur genap 16 tahun atau lebih.

2. Pemohon mestilah hadir bersama Penganjur

2.1. Ibu atau Bapa; atau
2.2. Penjaga. (Penjaga adalah datuk atau nenek atau ibu saudara atau bapa saudara atau kakak atau abang yang berusia melebihi 21 tahun.)

3. Pemohon tidak pernah membuat permohonan atau memiliki Kad Pengenalan dan berada di dalam Malaysia sepanjang tempoh umur 12 hingga 16 tahun.

4. Borang-borang berikut perlu diisi dengan lengkap (dapatkan di kaunter JPN):

4.1. Borang Permohonan JPN.KP01;
4.2. Surat Akuan (Borang JPN DL-1);
4.3. Borang Keterangan Pendaftaran Lewat Kad Pengenalan oleh Ibu atau Bapa atau Penjaga (Borang JPN DL-2);
4.4. Cabutan Daftar Sekolah (Borang JPN DL-3);
4.5. Surat Akuan bagi Kanak-Kanak yang Tidak Pernah Bersekolah (Borang JPN DL-4);
4.6. Borang Maklumat Keluarga (BMK.81 & BMK.81A); dan
4.7. Borang RK-JPN-KP-PU-06-03 (jika penganjur selain daripada yang dibenarkan).

Pemohon dikehendaki datang ke Kaunter JPN bersama Penganjur dan membawa dokumen yang perlu dikemukakan.

1. Dokumen Pemohon (Asal Dan Salinan)

1.1. Sijil Kelahiran atau Sijil Anak Angkat atau Sijil Warganegara atau Pengesahan Taraf Warganegara atau Borang Warganegara atau Permit Masuk.
1.2. Gambar penuh pemohon berukuran poskad;
1.3. Pasport (wajib bagi pemegang Permit Masuk).

2. Dokumen Penganjur (Asal Dan Salinan

2.1. Kad Pengenalan dan Sijil Kelahiran atau Permit Masuk atau Pasportatau Sijil Kewarganegaraan Penganjur;
2.2. Sijil Nikah atau Sijil Perkahwinan atau Sijil Perceraian Ibu Bapa (bagi Ibu Bapa yang berkahwin pada atau selepas 1 Mac 1982 dan bagi Ibu yang bertaraf Bukan Warganegara);
2.3. Surat Akuan Sumpah (bagi Penjaga yang tidak mempunyai hubungan kekeluargaan iaitu selain dari ibu atau bapa atau datuk atau nenek atau ibu saudara atau bapa saudara atau kakak atau abang yang berusia melebihi 21 tahun).

3. Dokumen Keluarga (Asal Dan Salinan)

3.1. Kad Pengenalan dan Sijil Kelahiran atau Permit Masuk atau Pasport Adik-Beradik (jika berkenaan);
3.2. Kad Pengenalan dan Sijil Kelahiran atau Permit Masuk atau Pasport Suami atau Isteri dan Anak-anak (jika berkenaan);
3.3. Gambar pemohon bersama ibu atau bapa dan adik-beradik;
3.4. Sijil Kematian Ibu atau Bapa atau Adik-Beradik atau Suami atau Isteri (jika berkenaan);
3.5. Gambar berukuran pasport pemohon, ibu atau bapa dan semua adik-beradik yang telah disusun dan dilekatkan ke dalam senarai gambar-gambar dalam borang BMK-81A.

4.    Dokumen Sokongan

4.1  Pembuktian alamat perlu mengemukakan Bil elektrik /bil air / bil pembentungan / bil utiliti / cukai pintu / cukai taksiran / borang taksiran cukai pendapatan/ perjanjian jual beli rumah/ perjanjian atau resit sewa rumah / dokumen sokongan dari Penghulu/ Ketua Kampung/ Tuai Rumah / ADUN / Ahli Parlimen / Majikan/ Angkatan Tentera Malaysia (ATM) atau lain-lain dokumen seumpamanya. (ASAL ATAU SALINAN YANG DISAHKAN)

Jadual Pembayaran 6A

Bayaran Daftar Lewat Kad Pengenalan Bagi Warganegara Malaysia
(WARGANEGARA)

RM10.00
Jadual Pembayaran 6B
Bayaran Daftar Lewat Kad Pengenalan Bagi Bukan Warganegara Malaysia
(BUKAN WARGANEGARA)
RM40.00

Makluman: Borang dalam portal ini hanya untuk panduan. Tidak digalakkan untuk mencetak dan menggunakan borang tersebut untuk berurusan . Bagi urusan , sila gunakan borang asal.

 1. Borang Permohonan JPN.KP01;
 2. Surat Akuan (Borang JPN DL-1);
 3. Borang Keterangan Pendaftaran Lewat Kad Pengenalan oleh Ibu atau Bapa atau Penjaga (Borang JPN DL-2);
 4. Cabutan Daftar Sekolah(Borang JPN DL-3);
 5. Surat Akuan bagi Kanak-Kanak yang Tidak Pernah Bersekolah (Borang JPN DL-4);
 6. Borang Maklumat Keluarga
  1. Borang BMK.81
  2. Borang BMK.81A); dan
 7. Borang RK-JPN-KP-PU-06-03 (jika penganjur selain daripada yang dibenarkan).
Read more...

Permohonan MyKad Bagi Kanak-Kanak 12 Tahun

Print Friendly and PDF

Mengikut Peraturan 3, Peraturan-peraturan Pendaftaran Negara 1990 (Pindaan 2007)  setiap kanak-kanak yang telah mencapai umur 12 tahun dan bertaraf Warganegara wajib mendaftar untuk mendapatkan Kad Pengenalannya.

1. Pemohon mestilah telah berumur genap 12 tahun tetapi belum mencapai umur 16 tahun.

2. Pemohon mestilah hadir bersama Penganjur

2.1. Ibu atau Bapa; atau

2.2. Penjaga (Penjaga adalah datuk atau nenek atau ibu saudara atau bapa saudara atau kakak atau abang yang berusia melebihi 21 tahun).

3. Borang Permohonan JPN.KP01 (dapatkan di kaunter JPN) telah diisi dengan lengkap.

4. Pemohon mestilah membuat permohonan dalam tempoh 30 hari dari tarikh genap berumur 12 tahun. Jika tidak, bayaran proses akan dikenakan.

5. Sekiranya penganjur adalah selain daripada kategori di atas perlu mengemukakan surat akuan berkanun dan surat pengesahan penjagaan pemohon dari Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) hendaklah dibawa bersama.

Pemohon dikehendaki datang ke Kaunter JPN bersama Penganjur dan membawa dokumen asal yang perlu dikemukakan.

1. DOKUMEN PEMOHON (ASAL)

1.1. Sijil Kelahiran atau Sijil Anak Angkat atau Sijil Warganegara atau Pengesahan Taraf Warganegara atau Borang Warganegara atau Lampiran A (JAKOA).
1.2. Pasport bagi pemohon yang menetap di luar negara.

2. DOKUMEN PENGANJUR (ASAL)

2.1. Kad Pengenalan Penganjur (Ibu Atau Bapa Atau Penjaga)
2.2. Penjaga yang tidak mempunyai hubungan kekeluargaan, perlu mengemukakan surat akuan berkanun dan surat pengesahan penjagaan pemohon dari Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) hendaklah dibawa bersama.
2.3. Pasport negara asal penganjur bagi yang Bukan Warganegara.

3. DOKUMEN SOKONGAN
3.1 Sekiranya alamat tidak selaras dengan alamat penganjur, perlu mengemukakan Bil elektrik /bil air / bil pembentungan / bil utiliti / cukai pintu / cukai taksiran / borang taksiran cukai pendapatan/ perjanjian jual beli rumah/ perjanjian atau resit sewa rumah / dokumen sokongan dari Penghulu/ Ketua Kampung/ Tuai Rumah / ADUN / Ahli Parlimen / Majikan/ Angkatan Tentera Malaysia (ATM) atau lain-lain dokumen seumpamanya. (ASAL ATAU SALINAN YANG DISAHKAN)

Bayaran Kerana Lewat Memohon Kad Pengenalan(MyKad) Bagi Kanak-Kanak 12 Tahun
(WARGANEGARA)
Permohonan Kad Pengenalan(MyKad) bagi kanak-kanak mencapai usia 12 tahun yang tidak memohon dalam tempoh 30 hari dari tarikh usia genap 12 tahun akan dikenakan bayaran proses.


Jadual Pembayaran 1A

Umur Bayaran Permohonan (RM) Bayaran Proses (RM) Jumlah Bayaran (RM)
12 tahun hingga 12 tahun 30 hari
12 tahun 30 hari hingga 13 tahun 10.00 10.00
13 tahun 1 hari hingga 14 tahun 10.00 10.00
14 tahun 1 hari hingga 15 tahun 10.00 10.00
15 tahun 1 hari hingga 16 tahun 10.00 10.00

Makluman: Borang dalam portal ini hanya untuk panduan. Tidak digalakkan untuk mencetak dan menggunakan borang tersebut untuk berurusan. Bagi urusan, sila gunakan borang asal.

Borang Permohonan JPN.KP01

Read more...
Font Resize
X