Soalanlazim1
Hubungikami1
Aduan1
Petalaman1

Pencapaian Piagam Pelanggan 2021

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN KELAHIRAN, KEMATIAN DAN ANAK ANGKAT

PENDAFTARAN BIASA DAN LAMBAT - KELAHIRAN/KELAHIRAN MATI

Indikator 1

:

Permohonan pendaftaran kelahiran atau kelahiran mati yang dikemukakan dalam tempoh 60 hari atau lewat dari tarikh kelahiran atau kelahiran mati diproses dan diselesaikan dalam tempoh 20 MINIT dari masa permohonan yang lengkap diterima.

Sasaran

:

 

100%

 

Pencapaian

:

BULAN LOKASI BILANGAN PERMOHONAN PERATUS (%)
PENCAPAIAN
JANUARI JPN CAWANGAN 24,676 99.80%
JPN NEGERI 5,599 99.75%
JPN PUTRAJAYA 872 99.54%
JUMLAH 31,147 99.78%
FEBRUARI JPN CAWANGAN 21,663 99.74%
JPN NEGERI 5,792 99.76%
JPN PUTRAJAYA 911 99.45%
JUMLAH 28,366 99.74%
MAC JPN CAWANGAN 29,802 99.66%
JPN NEGERI 6,966 99.73%
JPN PUTRAJAYA 1,283 99.92%
JUMLAH 38,051 99.68%
APRIL JPN CAWANGAN 32,379 98.84%
JPN NEGERI 7,605 99.51%
JPN PUTRAJAYA 1,670 99.76%
JUMLAH 41,654 99.00%
MEI JPN CAWANGAN 24,794 99.75%
JPN NEGERI 6,365 99.76%
JPN PUTRAJAYA 1,296 99.92%
JUMLAH 32,455 99.76%
JUMLAH   171,673 99.56%

 

PENDAFTARAN BIASA DAN LAMBAT KEMATIAN

Indikator 2

:

Permohonan pendaftaran kematian yang dikemukakan dalam tempoh 7 hari atau lewat dari tarikh kematian diproses dan diselesaikan dalam tempoh 20 MINIT dari masa permohonan yang lengkap diterima.

Sasaran

:

 

100%

 

Pencapaian

:

 
BULAN LOKASI BILANGAN PERMOHONAN PERATUS (%) PENCAPAIAN
JANUARI JPN CAWANGAN 7,301 99.81%
JPN NEGERI 1,024 99.61%
JPN PUTRAJAYA 397 99.24%
JUMLAH 8,722 99.76%
FEBRUARI JPN CAWANGAN 7,024 99.69%
JPN NEGERI 1,147 99.83%
JPN PUTRAJAYA 402 99.50%
JUMLAH 8,573 99.70%
MAC JPN CAWANGAN 8,898 99.85%
JPN NEGERI 1,377 99.56%
JPN PUTRAJAYA 440 99.09%
JUMLAH 10,715 99.79%
APRIL JPN CAWANGAN 8,398 98.89%
JPN NEGERI 1,313 99.39%
JPN PUTRAJAYA 336 99.70%
JUMLAH 10,047 98.98%
MEI JPN CAWANGAN 7,285 99.79%
JPN NEGERI 1,165 99.83%
JPN PUTRAJAYA 528 99.24%
JUMLAH 8,978 99.77%
JUMLAH   47,035 99.59%

 

CARIAN DAFTAR KELAHIRAN

Indikator 3

:

Permohonan carian data daripada daftar kelahiran diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut:

 

 

JPN Cawangan

Ibu Pejabat JPN Negeri

Ibu Pejabat JPN Putrajaya

a.    Bagi kanak-kanak yang kelahirannya didaftarkan selepas 1 Januari 2003

20 MINIT

20 MINIT

20 MINIT

b.    Bagi kanak-kanak yang kelahirannya di daftarkan sebelum 1 Januari 2003

7 HARI BEKERJA

7 HARI BEKERJA

3 HARI BEKERJA

Sasaran

:

 

100%

 

Pencapaian

:

BULAN LOKASI BILANGAN PERMOHONAN PERATUS (%) PENCAPAIAN
JANUARI JPN CAWANGAN 12 100.00%
JPN NEGERI 210 100.00%
JPN PUTRAJAYA 29 100.00%
JUMLAH 251 100.00%
FEBRUARI JPN NEGERI 311 99.36%
JPN PUTRAJAYA 37 97.30%
JUMLAH 348 99.14%
MAC JPN NEGERI 387 98.97%
JPN PUTRAJAYA 45 100.00%
JUMLAH 432 99.07%
APRIL JPN NEGERI 402 99.25%
JPN PUTRAJAYA 41 100.00%
JUMLAH 443 99.32%
MEI JPN NEGERI 101 100.00%
JPN PUTRAJAYA 30 100.00%
JUMLAH 131 100.00%
JUMLAH   1,605 99.38%
CARIAN DAFTAR KEMATIAN

Indikator 4

:

Permohonan carian data daripada daftar kematian diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut:

 

 

JPN Cawangan

Ibu Pejabat JPN Negeri

Ibu Pejabat JPN Putrajaya

a.    Bagi kanak-kanak yang kelahirannya didaftarkan selepas 1 Januari 2003

20 MINIT

20 MINIT

20 MINIT

b.    Bagi kanak-kanak yang kelahirannya di daftarkan sebelum 1 Januari 2003

7 HARI BEKERJA

7 HARI BEKERJA

3 HARI BEKERJA

Sasaran

:

 

100%

 

Pencapaian

:

BULAN LOKASI BILANGAN PERMOHONAN PERATUS (%) PENCAPAIAN
JANUARI JPN NEGERI 281 100.00%
JPN PUTRAJAYA 37 100.00%
JUMLAH 318 100.00%
FEBRUARI JPN NEGERI 386 100.00%
JPN PUTRAJAYA 23 100.00%
JUMLAH 409 100.00%
MAC JPN NEGERI 492 100.00%
JPN PUTRAJAYA 61 100.00%
JUMLAH 553 100.00%
APRIL JPN NEGERI 605 99.17%
JPN PUTRAJAYA 77 100.00%
JUMLAH 682 99.24%
MEI JPN NEGERI 249 99.60%
JPN PUTRAJAYA 63 100.00%
JUMLAH 312 99.68%
JUMLAH   2,274 99.74%
SUMBER: PENGKALAN DATA JABATAN PENDAFTRAN NEGARA
TARIKH JANAAN : 17 JUN 2021

 

CABUTAN DAFTAR KELAHIRAN

Indikator 5

:

Permohonan cabutan data daripada daftar kelahiran diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut:

 

 

JPN Cawangan

Ibu Pejabat JPN Negeri

Ibu Pejabat JPN Putrajaya

a.    Bagi data yang telah lengkap dan dikemaskini dalam sistem

20 MINIT

20 MINIT

20 MINIT

b.    Bagi kelahiran yang belum lengkap dikemaskinikan dlaam sistem

7 HARI BEKERJA

7 HARI BEKERJA

3 HARI BEKERJA

Sasaran

:

100%

Pencapaian

:

BULAN LOKASI BILANGAN PERMOHONAN PERATUS (%) PENCAPAIAN
JANUARI JPN CAWANGAN 16,030 99.93%
JPN NEGERI 4,163 99.95%
JPN PUTRAJAYA 853 100.00%
JUMLAH 21,046 99.94%
FEBRUARI JPN CAWANGAN 12,417 99.94%
JPN NEGERI 3,594 99.94%
JPN PUTRAJAYA 887 99.77%
JUMLAH 16,898 99.93%
MAC JPN CAWANGAN 18,481 99.90%
JPN NEGERI 5,258 99.89%
JPN PUTRAJAYA 1,326 100.00%
JUMLAH 25,065 99.90%
APRIL JPN CAWANGAN 15,823 98.91%
JPN NEGERI 4,994 99.42%
JPN PUTRAJAYA 1,227 99.35%
JUMLAH 22,044 99.05%
MEI JPN CAWANGAN 8,817 99.89%
JPN NEGERI 2,754 99.89%
JPN PUTRAJAYA 663 99.85%
JUMLAH 12,234 99.89%
JUMLAH   97,287 99.72%
SUMBER: PENGKALAN DATA JABATAN PENDAFTRAN NEGARA
TARIKH JANAAN : 17 JUN 2021

 

CABUTAN DAFTAR KEMATIAN

Indikator 6

:

Permohonan cabutan data daripada daftar kematian diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut:

 

 

JPN Cawangan

Ibu Pejabat JPN Negeri

Ibu Pejabat JPN Putrajaya

a.    Bagi data yang telah lengkap dan dikemaskini dalam sistem

20 MINIT

20 MINIT

20 MINIT

b.    Bagi kelahiran yang belum lengkap dikemaskinikan dlaam sistem

7 HARI BEKERJA

7 HARI BEKERJA

3 HARI BEKERJA

Sasaran

:

 100%

Pencapaian

:

BULAN LOKASI BILANGAN PERMOHONAN PERATUS (%) PENCAPAIAN
JANUARI JPN CAWANGAN 2,327 99.87%
JPN NEGERI 862 99.88%
JPN PUTRAJAYA 105 99.05%
JUMLAH 3,294 99.85%
FEBRUARI JPN CAWANGAN 2,054 99.90%
JPN NEGERI 723 100.00%
JPN PUTRAJAYA 127 98.43%
JUMLAH 2,904 99.86%
MAC JPN CAWANGAN 3,437 99.88%
JPN NEGERI 1,167 99.74%
JPN PUTRAJAYA 216 99.54%
JUMLAH 4,820 99.83%
APRIL JPN CAWANGAN 3,344 99.07%
JPN NEGERI 1,305 99.62%
JPN PUTRAJAYA 217 99.54%
JUMLAH 4,866 99.24%
MEI JPN CAWANGAN 1,661 99.94%
JPN NEGERI 660 99.70%
JPN PUTRAJAYA 126 100.00%
JUMLAH 2,447 99.88%
JUMLAH   18,331 99.69%
SUMBER: PENGKALAN DATA JABATAN PENDAFTRAN NEGARA
TARIKH JANAAN : 17 JUN 2021

 

PENCAPAIAN PIAGAM PERKAHWINAN DAN PENCERAIAN

PENYEDIAAN DAFTAR PERKAHWINAN

Indikator 1

:

Penyediaan daftar perkahwinan diselesaikan dalam tempoh tidak melebihi tempoh 20 MINIT dari masa surat temujanji pengupacaraan diterima daripada pasangan di kaunter pejabat JPN jika permohonan lengkap, teratur dan tidak bermasalah.

 

Sasaran

:

100%

Pencapaian

:

BULAN LOKASI BILANGAN PERMOHONAN PERATUS (%) PENCAPAIAN
JANUARI JPN CAWANGAN 945 99.79%
JPN NEGERI 304 99.67%
JPN PUTRAJAYA 144 100.00%
JUMLAH 1,393 99.78%
FEBRUARI JPN CAWANGAN 853 99.77%
JPN NEGERI 337 100.00%
JPN PUTRAJAYA 141 100.00%
JUMLAH 1,331 99.85%
MAC JPN CAWANGAN 1,167 99.83%
JPN NEGERI 435 100.00%
JPN PUTRAJAYA 184 100.00%
JUMLAH 1,786 99.89%
APRIL JPN CAWANGAN 1,129 99.73%
JPN NEGERI 393 99.75%
JPN PUTRAJAYA 142 100.00%
JUMLAH 1,664 99.76%
MEI JPN CAWANGAN 957 99.69%
JPN NEGERI 267 100.00%
JPN PUTRAJAYA 65 98.46%
JUMLAH 1,289 99.69%
JUMLAH   7,463 99.80%
SUMBER: PENGKALAN DATA JABATAN PENDAFTRAN NEGARA
TARIKH JANAAN : 17 JUN 2021

 

PENDAFTARAN SEMULA PERKAHWINAN LUAR NEGARA SELEPAS 1.3.1982 / PENDAFTARAN PERKAHWINAN MENGIKUT ADAT / AGAMA / KELAZIMAN SEBELUM 1.3.1982

Indikator 2

:

2.1 Pendaftaran Semula Perkahwinan Luar Negara Selepas 1.3.1982 diselesaikan PADA HARI YANG SAMA jika permohonan lengkap, teratur dan tidak bermasalah; dan

2.2 Pendaftaran Perkahwinan Mengikut Adat / Agama/Kelaziman Sebelum 1.3.1982 diselesaikan PADA HARI YANG SAMA jika permohonan lengkap, teratur dan tidak bermasalah.

Sasaran

:

 100%

Pencapaian

:

BULAN LOKASI BILANGAN PERMOHONAN PERATUS (%) PENCAPAIAN
JANUARI JPN CAWANGAN 26 100.00%
JPN NEGERI 22 100.00%
JPN PUTRAJAYA 13 100.00%
JUMLAH 61 100.00%
FEBRUARI JPN CAWANGAN 14 100.00%
JPN NEGERI 22 100.00%
JPN PUTRAJAYA 10 100.00%
JUMLAH 46 100.00%
MAC JPN CAWANGAN 28 100.00%
JPN NEGERI 22 100.00%
JPN PUTRAJAYA 11 100.00%
JUMLAH 61 100.00%
APRIL JPN CAWANGAN 33 100.00%
JPN NEGERI 21 100.00%
JPN PUTRAJAYA 12 100.00%
JUMLAH 66 100.00%
MEI JPN CAWANGAN 20 100.00%
JPN NEGERI 15 100.00%
JPN PUTRAJAYA 10 100.00%
JUMLAH 45 100.00%
JUMLAH   279 100.00%
SUMBER: PENGKALAN DATA JABATAN PENDAFTRAN NEGARA
TARIKH JANAAN : 17 JUN 2021

 

TRIBUNAL PERKAHWINAN

Indikator 3

:

Kesulitan hal ehwal perkahwinan yang dirujuk kepada Tribunal Perkahwinan akan diselesaikan dalam tempoh 6 bulan dari tarikh permohonan lengkap dan teratur diterima di kaunter.

 

Sasaran

:

 100%

Pencapaian

:

BULAN LOKASI BILANGAN PERMOHONAN PERATUS (%) PENCAPAIAN
JANUARI JPN CAWANGAN 75 100.00%
JPN NEGERI 28 100.00%
JPN PUTRAJAYA 1 100.00%
JUMLAH 104 100.00%
FEBRUARI JPN CAWANGAN 25 100.00%
JPN NEGERI 16 100.00%
JPN PUTRAJAYA 1 100.00%
JUMLAH 42 100.00%
MAC JPN CAWANGAN 18 100.00%
JPN NEGERI 18 100.00%
JPN PUTRAJAYA 2 100.00%
JUMLAH 38 100.00%
APRIL JPN CAWANGAN 5 100.00%
JPN NEGERI 3 100.00%
JUMLAH 8 100.00%
MEI JPN CAWANGAN 1 100.00%
JPN NEGERI 1 100.00%
JUMLAH 2 100.00%
JUMLAH   194 100.00%
SUMBER: PENGKALAN DATA JABATAN PENDAFTRAN NEGARA
TARIKH JANAAN : 17 JUN 2021

 

CABUTAN DAFTAR PERKAHWINAN

Indikator 4

:

Permohonan cabutan daftar perkahwinan yang diterima di kaunter boleh diselesaikan dalam tempoh 1 HARI BEKERJA jika permohonan lengkap, teratur dan tidak bermasalah.

Sasaran

:

 100%

Pencapaian

:

BULAN LOKASI BILANGAN PERMOHONAN PERATUS (%) PENCAPAIAN
JANUARI JPN CAWANGAN 312 100.00%
JPN NEGERI 183 99.45%
JPN PUTRAJAYA 80 97.50%
JUMLAH 575 99.48%
FEBRUARI JPN CAWANGAN 299 100.00%
JPN NEGERI 230 100.00%
JPN PUTRAJAYA 73 98.63%
JUMLAH 602 99.83%
MAC JPN CAWANGAN 404 100.00%
JPN NEGERI 280 100.00%
JPN PUTRAJAYA 125 98.40%
JUMLAH 809 99.75%
APRIL JPN CAWANGAN 400 100.00%
JPN NEGERI 276 99.64%
JPN PUTRAJAYA 135 100.00%
JUMLAH 811 99.88%
MEI JPN CAWANGAN 206 100.00%
JPN NEGERI 166 100.00%
JPN PUTRAJAYA 79 100.00%
JUMLAH 451 99.88%
JUMLAH   3,248 99.78%
SUMBER: PENGKALAN DATA JABATAN PENDAFTRAN NEGARA
TARIKH JANAAN : 17 JUN 2021

 

PENCAPAIAN PIAGAM WARGANEGARA

CABUTAN SIJIL WARGANEGARA (KELAHIRAN LUAR NEGARA)

Indikator 1

:

Permohonan cabutan Sijil Warganegara diproses dan diselesaikan dalam tempoh 5 HARI BEKERJA dari tarikh permohonan yang lengkap diterima oleh Ibu Pejabat JPN Putrajaya

Sasaran

:

 

100%

 

Pencapaian

:

BULAN LOKASI BILANGAN PERMOHONAN PERATUS (%) PENCAPAIAN
JANUARI JPN PUTRAJAYA 11 90.91%
JUMLAH 11 90.91%
FEBRUARI JPN PUTRAJAYA 7 100.00%
JUMLAH 7 100.00%
MAC JPN PUTRAJAYA 25 92.00%
JUMLAH 25 92.00%
APRIL JPN PUTRAJAYA 16 100.00%
JUMLAH 16 100.00%
MEI JPN PUTRAJAYA 12 83.33%
JUMLAH 12 100.00%
JUMLAH   71 92.96%
SUMBER: PENGKALAN DATA JABATAN PENDAFTRAN NEGARA
TARIKH JANAAN : 17 JUN 2021
PENGIKTIRAFAN DAN PENSIJILAN


Ibu Pejabat Jabatan Pendaftaran Negara Putrajaya, 
No 20, Persiaran Perdana, Presint 2,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan ,
62551 Wilayah Persekutuan Putrajaya. 

Telefon: 03-8000 8000 | Faks: 03-8880 8288 |
Emel(@jpn.gov.my): pro

(C) Hakcipta Terpelihara 2021 - Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia

Jumlah Capaian
672076