Soalanlazim1
Hubungikami1
Aduan1
Petalaman1

MyPR

MyPR


Semua penduduk Malaysia yang bertaraf Pemastautin Tetap dikehendaki menukar kad pengenalan mereka kepada MyPR mulai 1 Jun 2006.

Ciri-ciri MyPR
 1. Identifikasi Pemastatutin tetap dengan lebih jelas.
 2. Berlatar belakangkan warna merah
 3. Memaparkan maklumat kerakyatan asal.
 4. Memaparkan nombor permit masuk bagi yang berkaitan
Prosedur Permohonan MyPR
 1. Permohonan kali pertama hanya boleh dibuat di Ibu Pejabat JPNM, Putrajaya dan pejabat JPN Ibu Negeri sahaja.
 2. Permohonan gantian boleh dibuat di mana-mana kaunter JPN yang berhampiran.
Dokumen Sokongan
 1. Permit masuk asal dan salinan
 2. Pasport asal dan salinan
 3. Sijil kelahiran asal dan salinan bagi mereka yang lahir di Malaysia
 4. Sijil anak angkat asal dan salinan (jika berkaitan)
 5. Lain-lain dokumen yang berkaitan
Bayaran

RM40.00

PENGIKTIRAFAN DAN PENSIJILAN


Ibu Pejabat Jabatan Pendaftaran Negara Putrajaya, 
No 20, Persiaran Perdana, Presint 2,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan ,
62551 Wilayah Persekutuan Putrajaya. 

Telefon: 03-8000 8000 | Faks: 03-8880 8288 |
Emel(@jpn.gov.my): pro

(C) Hakcipta Terpelihara 2021 - Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia

Jumlah Capaian
672076