MyPR

mxcpmypr

Semua penduduk Malaysia yang bertaraf Pemastautin Tetap dikehendaki menukar kad pengenalan mereka kepada MyPR mulai 1 Jun 2006.

Identifikasi Pemastatutin tetap dengan lebih jelas.
Berlatar belakangkan warna merah
Memaparkan maklumat kerakyatan asal.
Memaparkan nombor permit masuk bagi yang berkaitan

Permohonan kali pertama hanya boleh dibuat di Ibu Pejabat JPNM, Putrajaya dan pejabat JPN Ibu Negeri sahaja.

Permohonan gantian boleh dibuat di mana-mana kaunter JPN yang berhampiran.

Permit masuk asal dan salinan
Pasport asal dan salinan
Sijil kelahiran asal dan salinan bagi mereka yang lahir di Malaysia
Sijil anak angkat asal dan salinan (jika berkaitan)
Lain-lain dokumen yang berkaitan

RM 40.00

Font Resize
X