Dasar Agensi

 • Visi JPN   : Peneraju Terunggul Pengurusan Rekod Penduduk Negara Demi Keselamatan dan Kesejahteraan
 • Misi JPN    : Memastikan Pengurusan Rekod Pengenalan Diri Yang Sahih dan Terpelihara Dengan Memberikan  Perkhidmatan  Terbaik Kepada Penduduk Demi Keselamatan Negara Serta Sebagai Agensi Rujukan Utama Rekod Penduduk Negara
 • Dasar Kualiti: Jabatan Pendaftaran Negara Komited Untuk Memberi Perkhidmatan Yang Berkualiti, Cekap, Tepat Dan Mesra Demi Kepentingan Negara
 • Slogan: Rakyat Di Hati JPN
 • Mengumpul, menyatupadu dan mendaftar maklumat penting perseorangan;
 • Mengeluarkan sijil pendaftaran;
 • Menjaga rekod pendaftaran kekal; dan
 • Menguatkuasakan akta, Ordinan dan Peraturan Pendaftaran

JABATAN PENDAFTARAN NEGARA

BERKHIDMAT KEPADA WATAN DAN BANGSA

UNTUK MENDAFTAR PERISTIWA PENTING

KESEJAHTERAAN RAKYAT TERGEMBELING

AMANAH, CEKAP DAN MESRA

FALSAFAH DAN JUGA AMALAN KITA

MELAYANI RAKYAT YANG BERKUNJUNG

DISAMBUT HORMAT DAN DISANJUNG

KORUS:

DALAM PEMBANGUNAN NEGARA

PERANAN KAMI TURUT DIHARGA

KUMPUL DATA UNTUK PERANCANGAN

DISUSUN TANPA KERAGUAN

IKRAR JABATAN PENDAFTARAN NEGARA MALAYSIA

BAHAWA KAMI WARGA JPN

BERIKRAR, AKAN SENTIASA,

MENJALANKAN TUGAS-TUGAS,

DENGAN BERSIH, CEKAP DAN AMANAH

ADIL DAN SAKSAMA, SERTA RAJIN

DAN BERDISIPLIN,

BAGI MENCAPAI WAWASAN JPN DAN NEGARA

+ VISI, MISI & SLOGAN
 • Visi JPN   : Peneraju Terunggul Pengurusan Rekod Penduduk Negara Demi Keselamatan dan Kesejahteraan
 • Misi JPN    : Memastikan Pengurusan Rekod Pengenalan Diri Yang Sahih dan Terpelihara Dengan Memberikan  Perkhidmatan  Terbaik Kepada Penduduk Demi Keselamatan Negara Serta Sebagai Agensi Rujukan Utama Rekod Penduduk Negara
 • Dasar Kualiti: Jabatan Pendaftaran Negara Komited Untuk Memberi Perkhidmatan Yang Berkualiti, Cekap, Tepat Dan Mesra Demi Kepentingan Negara
 • Slogan: Rakyat Di Hati JPN
+ FUNGSI
 • Mengumpul, menyatupadu dan mendaftar maklumat penting perseorangan;
 • Mengeluarkan sijil pendaftaran;
 • Menjaga rekod pendaftaran kekal; dan
 • Menguatkuasakan akta, Ordinan dan Peraturan Pendaftaran
+ LAGU

JABATAN PENDAFTARAN NEGARA

BERKHIDMAT KEPADA WATAN DAN BANGSA

UNTUK MENDAFTAR PERISTIWA PENTING

KESEJAHTERAAN RAKYAT TERGEMBELING

AMANAH, CEKAP DAN MESRA

FALSAFAH DAN JUGA AMALAN KITA

MELAYANI RAKYAT YANG BERKUNJUNG

DISAMBUT HORMAT DAN DISANJUNG

KORUS:

DALAM PEMBANGUNAN NEGARA

PERANAN KAMI TURUT DIHARGA

KUMPUL DATA UNTUK PERANCANGAN

DISUSUN TANPA KERAGUAN

+ IKRAR

IKRAR JABATAN PENDAFTARAN NEGARA MALAYSIA

BAHAWA KAMI WARGA JPN

BERIKRAR, AKAN SENTIASA,

MENJALANKAN TUGAS-TUGAS,

DENGAN BERSIH, CEKAP DAN AMANAH

ADIL DAN SAKSAMA, SERTA RAJIN

DAN BERDISIPLIN,

BAGI MENCAPAI WAWASAN JPN DAN NEGARA

+ LOGO
Font Resize
X