Kod Etika

 • Mempunyai Komitmen yang tinggi dan sentiasa bersedia untuk menjalankan tugas.
 • Bertanggungjawab dan gigih dalam setiap pekerjaan yang dilakukan dalam tempoh masa yang ditetapkan, di samping menjamin kualiti.
 • Mempunyai kemahiran, kebijaksanaan serta berkemampuan dalam menjalankan tugas yang diamanahkan
 • Integriti dari segi objektiviti, tidak bias dan tidak mementingkan diri.
 • Mempunyai ciri-ciri kreatif, inovatif, bermotivasi, berdayasaing dan akauntabiliti.
 • Bertindak ke arah satu visi.
 • Sentiasa melibatkan diri dan memberi sumbangan dalam aktiviti Jabatan
 • Berkongsi pengalaman, maklumat, ilmu dan pengetahuan
 • Sentiasa menjaga imej jabatan.
 • Sentiasa bertolak ansur, bertoleransi, bekerjasama dan saling hormat menghormati.

 

 • Berusaha untuk melakukan yang terbaik
 • Sentiasa berusaha untuk memperbaiki prestasi kerja.
 • Sentiasa peka dan prihatin kepada kehendak pelanggan
 • Keupayaan mempelajari pelbagai kemahiran (multiple skills) bagi menjalankan pelbagai tugas (multiple tasks).
 • Berdedikasi dan berdisiplin.

 

 • Jujur, amanah dan berakhlak dalam menjalankan tugas tanpa menyalahgunakan kuasa dan kedudukan.
 • Bertimbang rasa, mesra, adil dan saksama
 • Tegas, tepat dan konsisten dalam membuat keputusan.
 • Sentiasa tenang dan sabar dan dapat menyesuaikan diri dalam semua situasi.
 • Bersedia mendengar teguran dan kritikan
 • Menampilkan diri dengan berpakaian kemas dan berbudi bahasa

 

 • Bersedia belajar dari pengalaman diri sendiri dan orang lain ke arah penambahbaikan.
 • Sentiasa mencari ruang untuk memaju dan meningkatkan kemahiran diri.
 • Sentiasa menggalakkan semua anggota supaya berusaha memajukan diri
 • Sentiasa berusaha memupuk bakat individu.
 • Tidak segan untuk bertanya

 

Font Resize
X