Soalan Lazim
Hubungi Kami
Aduan
Peta  Laman

Pencapaian Piagam Pelanggan 2023

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN KELAHIRAN, KEMATIAN DAN ANAK ANGKAT

PENDAFTARAN BIASA DAN LAMBAT - KELAHIRAN/KELAHIRAN MATI
Indikator 1 : Permohonan pendaftaran kelahiran atau kelahiran mati yang dikemukakan dalam tempoh 60 hari atau lewat dari tarikh kelahiran atau kelahiran mati diproses dan diselesaikan dalam tempoh 20 MINIT dari masa permohonan yang lengkap diterima.
Sasaran : 100%  
Pencapaian  : BULAN LOKASI BILANGAN PERMOHONAN PERATUS (%)PENCAPAIAN
JANUARI JPN CAWANGAN 29,650 99.47%
JPN NEGERI 5,485 99.20%
JPN PUTRAJAYA 1,384 99.57%
JUMLAH 36,519 99.43%
FEBRUARI JPN CAWANGAN 28,614 99.57%
JPN NEGERI 4,879 99.47%
JPN PUTRAJAYA 1,407 99.86%
JUMLAH 34,900 99.57%
MAC JPN CAWANGAN 30,881 99.58%
JPN NEGERI 5,465 99.60%
JPN PUTRAJAYA 1,608 99.88%
JUMLAH 37,954 99.59%
APRIL JPN CAWANGAN 22,744 99.53%
JPN NEGERI 4,076 99.41%
JPN PUTRAJAYA 1,220 99.75%
JUMLAH 28,040 99.52%
MEI JPN CAWANGAN 29,434 99.59%
JPN NEGERI 5,187 99.52%
JPN PUTRAJAYA 1,661 99.64%
JUMLAH 36,282 99.58%
JUN JPN CAWANGAN 17,925 99.55%
JPN NEGERI 3,829 99.48%
JPN PUTRAJAYA 1,398 99.93%
JUMLAH 23,152 99.56%
JULAI JPN CAWANGAN 27,083 99.66%
JPN NEGERI 4,387 99.48%
JPN PUTRAJAYA 1,404 99.72%
JUMLAH 32,874 99.64%
OGOS JPN CAWANGAN 26,139 99.56%
JPN NEGERI 4,106 99.59%
JPN PUTRAJAYA 1,434 99.93%
JUMLAH 31,679 99.58%
SEPTEMBER JPN CAWANGAN 26,938 99.55%
JPN NEGERI 4,152 99.66%
JPN PUTRAJAYA 1,378 99.93%
JUMLAH 32,468 99.58%
OKTOBER JPN CAWANGAN 29,313 97.90%
JPN NEGERI 4,062 98.62%
JPN PUTRAJAYA 1,592 99.94%
JUMLAH 34,967 98.07%
JUMLAH   328,835 99.40%
    SUMBER: PENGKALAN DATA JABATAN PENDAFTARAN NEGARA
TARIKH JANAAN :15 NOVEMBER 2023
PENDAFTARAN BIASA DAN LAMBAT KEMATIAN
Indikator 2 : Permohonan pendaftaran kematian yang dikemukakan dalam tempoh 7 hari atau lewat dari tarikh kematian diproses dan diselesaikan dalam tempoh 20 MINIT dari masa permohonan yang lengkap diterima.
Sasaran : 100%  
Pencapaian  : BULAN LOKASI BILANGAN PERMOHONAN PERATUS (%) PENCAPAIAN
JANUARI JPN CAWANGAN 9,419 99.62%
JPN NEGERI 1,627 99.63%
JPN PUTRAJAYA 298 99.66%
JUMLAH 11,344 99.62%
FEBRUARI JPN CAWANGAN 8,682 99.63%
JPN NEGERI 1,288 99.61%
JPN PUTRAJAYA 244 99.59%
JUMLAH 10,214 99.63%
MAC JPN CAWANGAN 9,308 99.57%
JPN NEGERI 1,384 99.21%
JPN PUTRAJAYA 267 99.63%
JUMLAH 10,959 99.53%
APRIL JPN CAWANGAN 7,952 99.62%
JPN NEGERI 1,334 99.78%
JPN PUTRAJAYA 240 99.58%
JUMLAH 9,526 99.64%
MEI JPN CAWANGAN 10,043 99.56%
JPN NEGERI 1,610 99.63%
JPN PUTRAJAYA 306 99.67%
JUMLAH 11,959 99.57%
JUN JPN CAWANGAN 5,778 99.67%
JPN NEGERI 1,162 99.74%
JPN PUTRAJAYA 261 100.00%
JUMLAH 7,201 99.69%
JULAI JPN CAWANGAN 8,625 99.57%
JPN NEGERI 1,219 99.67%
JPN PUTRAJAYA 268 100.00%
JUMLAH 10,112 99.59%
OGOS JPN CAWANGAN 8,490 99.48%
JPN NEGERI 1,175 99.74%
JPN PUTRAJAYA 311 99.04%
JUMLAH 9,976 99.50%
SEPTEMBER JPN CAWANGAN 8,725 99.58%
JPN NEGERI 1,159 99.48%
JPN PUTRAJAYA 322 98.76%
JUMLAH 10,206 99.54%
OKTOBER JPN CAWANGAN 8,749 98.41%
JPN NEGERI 1,226 99.10%
JPN PUTRAJAYA 265 100.00%
JUMLAH 10,240 98.54%
JUMLAH   101,737 99.48%
    SUMBER: PENGKALAN DATA JABATAN PENDAFTARAN NEGARA
TARIKH JANAAN :15 NOVEMBER 2023
CARIAN DAFTAR KELAHIRAN
Indikator 3 : Permohonan carian data daripada daftar kelahiran diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut:
  JPN Cawangan Ibu Pejabat JPN Negeri Ibu Pejabat JPN Putrajaya
a.    Bagi kanak-kanak yang kelahirannya didaftarkan selepas 1 Januari 2003 20 MINIT 20 MINIT 20 MINIT
b.    Bagi kanak-kanak yang kelahirannya di daftarkan sebelum 1 Januari 2003 7 HARI BEKERJA 7 HARI BEKERJA 3 HARI BEKERJA
Sasaran : 100%  
Pencapaian  : BULAN LOKASI BILANGAN PERMOHONAN PERATUS (%) PENCAPAIAN  
JANUARI JPN CAWANGAN 87 100.00%  
JPN NEGERI 271 100.00%  
JPN PUTRAJAYA 63 100.00%  
JUMLAH 421 100.00%  
FEBRUARI JPN CAWANGAN 133 100.00%  
JPN NEGERI 314 99.04%  
JPN PUTRAJAYA 55 100.00%  
JUMLAH 502 99.40%  
MAC JPN CAWANGAN 162 100.00%  
JPN NEGERI 338 99.70%  
JPN PUTRAJAYA 73 100.00%  
JUMLAH 573 99.83%  
APRIL JPN CAWANGAN 127 99.21%  
JPN NEGERI 161 100.00%  
JPN PUTRAJAYA 66 100.00%  
JUMLAH 354 99.72%  
MEI JPN CAWANGAN 136 97.06%  
JPN NEGERI 255 100.00%  
JPN PUTRAJAYA 79 100.00%  
JUMLAH 470 99.15%  
JUN JPN CAWANGAN 99 100.00%  
JPN NEGERI 239 99.16%  
JPN PUTRAJAYA 99 100.00%  
JUMLAH 437 99.54%  
JULAI    JPN CAWANGAN 143 100.00%  
JPN NEGERI 219 100.00%  
JPN PUTRAJAYA 73 100.00%  
JUMLAH 435 100.00%  
OGOS JPN CAWANGAN 188 98.94%  
JPN NEGERI 227 99.56%  
JPN PUTRAJAYA 86 100.00%  
JUMLAH 501 99.40%  
SEPTEMBER JPN CAWANGAN 217 99.54%  
JPN NEGERI 209 99.52%  
JPN PUTRAJAYA 69 100.00%  
JUMLAH 495 99.60%  
OKTOBER JPN CAWANGAN 220 98.18%  
JPN NEGERI 214 99.07%  
JPN PUTRAJAYA 74 100.00%  
JUMLAH 508 98.82%  
JUMLAH   4,696 99.53%  
    SUMBER: PENGKALAN DATA JABATAN PENDAFTARAN NEGARA  
TARIKH JANAAN :15 NOVEMBER 2023  
CARIAN DAFTAR KEMATIAN
Indikator 4 : Permohonan carian data daripada daftar kematian diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut:
  JPN Cawangan Ibu Pejabat JPN Negeri Ibu Pejabat JPN Putrajaya
a.    Bagi kanak-kanak yang kelahirannya didaftarkan selepas 1 Januari 2003 20 MINIT 20 MINIT 20 MINIT
b.    Bagi kanak-kanak yang kelahirannya di daftarkan sebelum 1 Januari 2003 7 HARI BEKERJA 7 HARI BEKERJA 3 HARI BEKERJA
Sasaran : 100%  
Pencapaian  : BULAN LOKASI BILANGAN PERMOHONAN PERATUS (%) PENCAPAIAN  
JANUARI JPN CAWANGAN 39 100.00%  
JPN NEGERI 479 99.79%  
JPN PUTRAJAYA 12 100.00%  
JUMLAH 530 99.81%  
FEBRUARI JPN CAWANGAN 33 100.00%  
JPN NEGERI 567 100.00%  
JPN PUTRAJAYA 32 100.00%  
JUMLAH 632 100.00%  
MAC JPN CAWANGAN 46 100.00%  
JPN NEGERI 448 99.78%  
JPN PUTRAJAYA 25 96.00%  
JUMLAH 519 99.61%  
APRIL JPN CAWANGAN 35 100.00%  
JPN NEGERI 321 99.69%  
JPN PUTRAJAYA 16 100.00%  
JUMLAH 372 99.73%  
MEI JPN CAWANGAN 39 97.44%  
JPN NEGERI 303 100.00%  
JPN PUTRAJAYA 30 100.00%  
JUMLAH 372 99.73%  
JUN JPN CAWANGAN 15 100.00%  
JPN NEGERI 224 100.00%  
JPN PUTRAJAYA 23 100.00%  
JUMLAH 262 100.00%  
JULAI JPN CAWANGAN 53 98.11%  
JPN NEGERI 180 99.44%  
JPN PUTRAJAYA 28 100.00%  
JUMLAH 261 99.23%  
OGOS JPN CAWANGAN 50 98.00%  
JPN NEGERI 250 100.00%  
JPN PUTRAJAYA 36 100.00%  
JUMLAH 336 99.70%  
SEPTEMBER JPN CAWANGAN 80 98.75%  
JPN NEGERI 238 100.00%  
JPN PUTRAJAYA 18 100.00%  
JUMLAH 336 99.70%  
OKTOBER JPN CAWANGAN 55 98.18%  
JPN NEGERI 192 95.83%  
JPN PUTRAJAYA 16 100.00%  
JUMLAH 263 96.58%  
JUMLAH   3,883 99.54%  
    SUMBER: PENGKALAN DATA JABATAN PENDAFTARAN NEGARA  
TARIKH JANAAN :15 NOVEMBER 2023  
CABUTAN DAFTAR KELAHIRAN
Indikator 5 : Permohonan cabutan data daripada daftar kelahiran diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut:
  JPN Cawangan Ibu Pejabat JPN Negeri Ibu Pejabat JPN Putrajaya
a.    Bagi data yang telah lengkap dan dikemaskini dalam sistem 20 MINIT 20 MINIT 20 MINIT
b.    Bagi kelahiran yang belum lengkap dikemaskinikan di dalam sistem 7 HARI BEKERJA 7 HARI BEKERJA 3 HARI BEKERJA
Sasaran : 100%  
Pencapaian  : BULAN LOKASI BILANGAN PERMOHONAN PERATUS (%) PENCAPAIAN  
JANUARI JPN CAWANGAN 21,256 99.96%  
JPN NEGERI 6,164 99.90%  
JPN PUTRAJAYA 1,783 99.83%  
JUMLAH 29,203 99.94%  
FEBRUARI JPN CAWANGAN 20,759 99.94%  
JPN NEGERI 5,737 100.00%  
JPN PUTRAJAYA 1,885 99.63%  
JUMLAH 28,381 99.93%  
MAC JPN CAWANGAN 25,510 99.96%  
JPN NEGERI 6,721 99.90%  
JPN PUTRAJAYA 2,077 99.66%  
JUMLAH 34,308 99.93%  
APRIL JPN CAWANGAN 15,633 99.94%  
JPN NEGERI 4,217 99.88%  
JPN PUTRAJAYA 1,345 99.78%  
JUMLAH 21,195 99.92%  
MEI JPN CAWANGAN 22,997 99.93%  
JPN NEGERI 6,118 99.85%  
JPN PUTRAJAYA 1,961 99.49%  
JUMLAH 31,076 99.89%  
JUN JPN CAWANGAN 16,014 99.93%  
JPN NEGERI 5,159 99.81%  
JPN PUTRAJAYA 1,919 99.90%  
JUMLAH 23,092 99.90%  
JULAI JPN CAWANGAN 25,103 99.94%  
JPN NEGERI 5,839 99.90%  
JPN PUTRAJAYA 2,135 99.58%  
JUMLAH 33,077 99.91%  
OGOS JPN CAWANGAN 23,174 99.92%  
JPN NEGERI 5,308 99.83%  
JPN PUTRAJAYA 2,008 99.40%  
JUMLAH 30,490 99.87%  
SEPTEMBER JPN CAWANGAN 23,007 99.90%  
JPN NEGERI 5,142 99.90%  
JPN PUTRAJAYA 1,928 99.38%  
JUMLAH 30,077 99.87%  
OKTOBER JPN CAWANGAN 24,307 98.32%  
JPN NEGERI 4,637 98.94%  
JPN PUTRAJAYA 2,088 99.28%  
JUMLAH 31,032 98.48%  
JUMLAH   291,931 99.75%  
    SUMBER: PENGKALAN DATA JABATAN PENDAFTARAN NEGARA  
TARIKH JANAAN :15 NOVEMBER 2023  
CABUTAN DAFTAR KEMATIAN
Indikator 6 : Permohonan cabutan data daripada daftar kematian diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut:
    JPN Cawangan Ibu Pejabat JPN Negeri Ibu Pejabat JPN Putrajaya
a.    Bagi data yang telah lengkap dan dikemaskini dalam sistem 20 MINIT 20 MINIT 20 MINIT
b.    Bagi kelahiran yang belum lengkap dikemaskinikan dalam sistem 7 HARI BEKERJA 7 HARI BEKERJA 3 HARI BEKERJA
Sasaran : 100%  
Pencapaian  : BULAN LOKASI BILANGAN PERMOHONAN PERATUS (%) PENCAPAIAN  
JANUARI JPN CAWANGAN 3,975 99.97%  
JPN NEGERI 1,328 100.00%  
JPN PUTRAJAYA 580 99.83%  
JUMLAH 5,883 99.97%  
FEBRUARI JPN CAWANGAN 4,059 100.00%  
JPN NEGERI 1,371 100.00%  
JPN PUTRAJAYA 492 99.19%  
JUMLAH 5,922 99.93%  
MAC JPN CAWANGAN 4,955 99.96%  
JPN NEGERI 1,489 99.93%  
JPN PUTRAJAYA 654 99.39%  
JUMLAH 7,098 99.90%  
APRIL JPN CAWANGAN 2,690 99.93%  
JPN NEGERI 1,072 99.81%  
JPN PUTRAJAYA 505 99.41%  
JUMLAH 4,267 99.84%  
MEI JPN CAWANGAN 4,145 99.95%  
JPN NEGERI 1,345 100.00%  
JPN PUTRAJAYA 618 99.68%  
JUMLAH 6,108 99.93%  
JUN JPN CAWANGAN 2,498 99.96%  
JPN NEGERI 1,155 99.83%  
JPN PUTRAJAYA 521 99.04%  
JUMLAH 4,174 99.81%  
JULAI JPN CAWANGAN 3,912 99.97%  
JPN NEGERI 1,223 99.92%  
JPN PUTRAJAYA 593 98.15%  
JUMLAH 5,728 99.77%  
OGOS JPN CAWANGAN 3,763 99.95%  
JPN NEGERI 1,145 100.00%  
JPN PUTRAJAYA 532 96.99%  
JUMLAH 5,440 99.67%  
SEPTEMBER JPN CAWANGAN 3,867 99.90%  
JPN NEGERI 1,037 100.00%  
JPN PUTRAJAYA 665 98.80%  
JUMLAH 5,569 99.78%  
OKTOBER JPN CAWANGAN 4,448 98.65%  
JPN NEGERI 1,132 98.41%  
JPN PUTRAJAYA 601 98.50%  
JUMLAH 6,181 98.59%  
JUMLAH   56,370 99.71%  
    SUMBER: PENGKALAN DATA JABATAN PENDAFTARAN NEGARA  
TARIKH JANAAN :15 NOVEMBER 2023  

PENCAPAIAN PIAGAM PERKAHWINAN DAN PENCERAIAN

PENYEDIAAN DAFTAR PERKAHWINAN
Indikator 1 : Penyediaan daftar perkahwinan diselesaikan dalam tempoh tidak melebihi tempoh 20 MINIT dari masa surat temujanji pengupacaraan diterima daripada pasangan di kaunter pejabat JPN jika permohonan lengkap, teratur dan tidak bermasalah.
Sasaran : 100%  
Pencapaian  : BULAN LOKASI BILANGAN PERMOHONAN PERATUS (%) PENCAPAIAN
JANUARI JPN CAWANGAN 1,135 99.30%
JPN NEGERI 487 100.00%
JPN PUTRAJAYA 196 100.00%
JUMLAH 1,818 99.56%
FEBRUARI JPN CAWANGAN 1,368 99.12%
JPN NEGERI 489 99.59%
JPN PUTRAJAYA 241 99.59%
JUMLAH 2,098 99.29%
MAC JPN CAWANGAN 1,585 99.62%
JPN NEGERI 541 99.63%
JPN PUTRAJAYA 307 100.00%
JUMLAH 2,433 99.67%
APRIL JPN CAWANGAN 854 99.65%
JPN NEGERI 309 99.68%
JPN PUTRAJAYA 148 100.00%
JUMLAH 1,311 99.69%
MEI JPN CAWANGAN 1,377 99.20%
JPN NEGERI 550 99.82%
JPN PUTRAJAYA 275 100.00%
JUMLAH 2,202 99.46%
JUN JPN CAWANGAN 771 99.74%
JPN NEGERI 433 99.77%
JPN PUTRAJAYA 149 100.00%
JUMLAH 1,353 99.78%
JULAI JPN CAWANGAN 958 99.69%
JPN NEGERI 368 100.00%
JPN PUTRAJAYA 236 100.00%
JUMLAH 1,562 99.81%
OGOS JPN CAWANGAN 1,087 99.45%
JPN NEGERI 368 100.00%
JPN PUTRAJAYA 224 100.00%
JUMLAH 1,679 99.64%
SEPTEMBER JPN CAWANGAN 1,156 99.74%
JPN NEGERI 397 100.00%
JPN PUTRAJAYA 243 100.00%
JUMLAH 1,796 99.83%
OKTOBER JPN CAWANGAN 1,122 99.02%
JPN NEGERI 348 100.00%
JPN PUTRAJAYA 262 100.00%
JUMLAH 1,732 99.36%
JUMLAH JUMLAH 17,984 99.59%
    SUMBER: PENGKALAN DATA JABATAN PENDAFTARAN NEGARA
TARIKH JANAAN :15 NOVEMBER 2023
PENDAFTARAN SEMULA PERKAHWINAN LUAR NEGARA SELEPAS 1.3.1982 / PENDAFTARAN PERKAHWINAN MENGIKUT ADAT / AGAMA / KELAZIMAN SEBELUM 1.3.1982
Indikator 2 : 2.1 Pendaftaran Semula Perkahwinan Luar Negara Selepas 1.3.1982 diselesaikan PADA HARI YANG SAMA jika permohonan lengkap, teratur dan tidak bermasalah; dan
2.2 Pendaftaran Perkahwinan Mengikut Adat / Agama/Kelaziman Sebelum 1.3.1982 diselesaikan PADA HARI YANG SAMA jika permohonan lengkap, teratur dan tidak bermasalah.
Sasaran : 100%  
Pencapaian  : BULAN LOKASI BILANGAN PERMOHONAN PERATUS (%) PENCAPAIAN
JANUARI JPN CAWANGAN 75 100.00%
JPN NEGERI 128 99.22%
JPN PUTRAJAYA 125 100.00%
JUMLAH 328 99.70%
FEBRUARI JPN CAWANGAN 55 98.18%
JPN NEGERI 128 98.44%
JPN PUTRAJAYA 120 99.17%
JUMLAH 303 98.68%
MAC JPN CAWANGAN 73 100.00%
JPN NEGERI 101 100.00%
JPN PUTRAJAYA 146 100.00%
JUMLAH 320 100.00%
APRIL JPN CAWANGAN 58 100.00%
JPN NEGERI 100 100.00%
JPN PUTRAJAYA 120 100.00%
JUMLAH 278 100.00%
MEI JPN CAWANGAN 59 100.00%
JPN NEGERI 97 100.00%
JPN PUTRAJAYA 169 99.41%
JUMLAH 325 99.69%
JUN JPN CAWANGAN 39 100.00%
JPN NEGERI 96 100.00%
JPN PUTRAJAYA 122 100.00%
JUMLAH 257 100.00%
JULAI JPN CAWANGAN 41 100.00%
JPN NEGERI 84 100.00%
JPN PUTRAJAYA 165 100.00%
JUMLAH 290 100.00%
OGOS JPN CAWANGAN 41 100.00%
JPN NEGERI 83 100.00%
JPN PUTRAJAYA 175 99.43%
JUMLAH 299 99.67%
SEPTEMBER JPN CAWANGAN 55 100.00%
JPN NEGERI 84 100.00%
JPN PUTRAJAYA 160 99.38%
JUMLAH 299 99.67%
OKTOBER JPN CAWANGAN 49 100.00%
JPN NEGERI 57 100.00%
JPN PUTRAJAYA 193 100.00%
JUMLAH 299 100.00%
JUMLAH JUMLAH 2,998 99.73%
    SUMBER: PENGKALAN DATA JABATAN PENDAFTARAN NEGARA
TARIKH JANAAN :15 NOVEMBER 2023
TRIBUNAL PERKAHWINAN
Indikator 3 : Kesulitan hal ehwal perkahwinan yang dirujuk kepada Tribunal Perkahwinan akan diselesaikan dalam tempoh 6 BULAN dari tarikh permohonan lengkap dan teratur diterima di kaunter.
Sasaran : 100%  
Pencapaian  : BULAN LOKASI BILANGAN PERMOHONAN PERATUS (%) PENCAPAIAN
JANUARI JPN CAWANGAN 199 96.98%
  JPN NEGERI 126 100.00%
  JPN PUTRAJAYA 3 100.00%
  JUMLAH 328 98.17%
FEBRUARI JPN CAWANGAN 214 100.00%
  JPN NEGERI 160 100.00%
  JPN PUTRAJAYA 1 100.00%
  JUMLAH 375 100.00%
MAC JPN CAWANGAN 224 99.55%
  JPN NEGERI 162 100.00%
  JPN PUTRAJAYA 2 100.00%
  JUMLAH 388 99.74%
APRIL JPN CAWANGAN 180 100.00%
  JPN NEGERI 114 100.00%
  JPN PUTRAJAYA 3 100.00%
  JUMLAH 297 100.00%
MEI JPN CAWANGAN 175 100.00%
  JPN NEGERI 116 100.00%
  JPN PUTRAJAYA 6 100.00%
  JUMLAH 297 100.00%
JUN JPN CAWANGAN 81 100.00%
  JPN NEGERI 30 100.00%
  JUMLAH 111 100.00%
JULAI JPN CAWANGAN 86 100.00%
  JPN NEGERI 26 100.00%
  JPN PUTRAJAYA 1 100.00%
  JUMLAH 113 100.00%
OGOS JPN CAWANGAN 36 100.00%
  JPN NEGERI 11 100.00%
  JPN PUTRAJAYA 2 100.00%
  JUMLAH 49 100.00%
SEPTEMBER JPN CAWANGAN 19 100.00%
  JPN NEGERI 4 100.00%
  JUMLAH 23 100.00%
JUMLAH   1,981 99.65%
    SUMBER: PENGKALAN DATA JABATAN PENDAFTARAN NEGARA
TARIKH JANAAN :15 NOVEMBER 2023
CABUTAN DAFTAR PERKAHWINAN
Indikator 4 : Permohonan cabutan daftar perkahwinan yang diterima di kaunter boleh diselesaikan dalam tempoh 1 HARI BEKERJA jika permohonan lengkap, teratur dan tidak bermasalah.
Sasaran : 100%  
Pencapaian  : BULAN LOKASI BILANGAN PERMOHONAN PERATUS (%) PENCAPAIAN
JANUARI JPN CAWANGAN 485 100.00%
JPN NEGERI 306 100.00%
JPN PUTRAJAYA 251 100.00%
JUMLAH 1,042 100.00%
FEBRUARI JPN CAWANGAN 509 100.00%
JPN NEGERI 308 100.00%
JPN PUTRAJAYA 284 100.00%
JUMLAH 1,101 100.00%
MAC JPN CAWANGAN 860 100.00%
JPN NEGERI 434 100.00%
JPN PUTRAJAYA 359 99.72%
JUMLAH 1,653 99.94%
APRIL JPN CAWANGAN 425 99.76%
JPN NEGERI 283 100.00%
JPN PUTRAJAYA 273 100.00%
JUMLAH 981 99.90%
MEI JPN CAWANGAN 479 99.79%
JPN NEGERI 303 100.00%
JPN PUTRAJAYA 370 99.73%
JUMLAH 1,152 99.83%
JUN JPN CAWANGAN 296 100.00%
JPN NEGERI 285 100.00%
JPN PUTRAJAYA 188 100.00%
JUMLAH 769 100.00%
JULAI JPN CAWANGAN 365 100.00%
JPN NEGERI 321 99.69%
JPN PUTRAJAYA 324 100.00%
JUMLAH 1,010 99.90%
OGOS JPN CAWANGAN 398 100.00%
JPN NEGERI 257 100.00%
JPN PUTRAJAYA 306 100.00%
JUMLAH 961 100.00%
SEPTEMBER JPN CAWANGAN 441 100.00%
JPN NEGERI 245 100.00%
JPN PUTRAJAYA 279 100.00%
JUMLAH 965 100.00%
OKTOBER JPN CAWANGAN 357 100.00%
JPN NEGERI 186 100.00%
JPN PUTRAJAYA 269 100.00%
JUMLAH 812 100.00%
JUMLAH JUMLAH 10,446 99.95%
    SUMBER: PENGKALAN DATA JABATAN PENDAFTARAN NEGARA
    TARIKH JANAAN :15 NOVEMBER 2023
PENGEMASKINIAN MAKLUMAT PERCERAIAN
Indikator 5 : Pengemaskinian maklumat perceraian yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi di Malaysia yang diterima di kaunter diselesaikan pada HARI YANG SAMA jika permohonan lengkap, teratur dan tidak bermasalah.
Sasaran : 100%  
Pencapaian  : BULAN LOKASI BILANGAN PERMOHONAN PERATUS (%) PENCAPAIAN
JANUARI JPN CAWANGAN 3 100.00%
JPN NEGERI 901 67.81%
JPN PUTRAJAYA 307 66.45%
JUMLAH 1,211 67.55%
FEBRUARI JPN CAWANGAN 1 100.00%
JPN NEGERI 690 78.26%
JPN PUTRAJAYA 323 56.35%
JUMLAH 1,014 71.30%
MAC JPN CAWANGAN 1 100.00%
JPN NEGERI 833 56.30%
JPN PUTRAJAYA 398 60.80%
JUMLAH 1,232 57.79%
APRIL JPN CAWANGAN 1 100.00%
JPN NEGERI 577 62.22%
JPN PUTRAJAYA 251 65.74%
JUMLAH 829 63.33%
MEI JPN NEGERI 627 62.36%
JPN PUTRAJAYA 339 55.75%
JUMLAH 966 60.04%
JUN JPN CAWANGAN 1 100.00%
JPN NEGERI 563 60.92%
JPN PUTRAJAYA 165 56.97%
JUMLAH 729 60.08%
JULAI JPN NEGERI 572 72.73%
JPN PUTRAJAYA 343 85.13%
JUMLAH 915 77.38%
OGOS JPN NEGERI 596 62.58%
JPN PUTRAJAYA 281 86.12%
JUMLAH 877 70.13%
SEPTEMBER JPN CAWANGAN 1 0.00%
JPN NEGERI 522 64.56%
JPN PUTRAJAYA 173 79.19%
JUMLAH 696 68.10%
OKTOBER JPN CAWANGAN 1 100.00%
JPN NEGERI 392 79.59%
JPN PUTRAJAYA 197 82.23%
JUMLAH 590 80.51%
JUMLAH JUMLAH 9,059 66.98%
    SUMBER: PENGKALAN DATA JABATAN PENDAFTARAN NEGARA
    TARIKH JANAAN :15 NOVEMBER 2023

PENCAPAIAN PIAGAM WARGANEGARA

CABUTAN SIJIL WARGANEGARA (KELAHIRAN LUAR NEGARA)
Indikator 1 : Permohonan Cabutan Borang W/H (Kelahiran Di Luar Negara) diproses dan diselesaikan dalam tempoh 1 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima oleh Ibu Pejabat JPN Putrajaya.
Sasaran : 100%  
Pencapaian              : BULAN LOKASI BILANGAN PERMOHONAN PERATUS (%) PENCAPAIAN
JANUARI JPN PUTRAJAYA 95 98.95%
JUMLAH 95 98.95%
FEBRUARI JPN PUTRAJAYA 42 100.00%
JUMLAH 42 100.00%
MAC JPN PUTRAJAYA 54 98.15%
JUMLAH 54 98.15%
APRIL JPN PUTRAJAYA 59 100.00%
JUMLAH 59 100.00%
MEI JPN PUTRAJAYA 71 100.00%
JUMLAH 71 100.00%
  JUN JPN PUTRAJAYA 50 98.00%
  JUMLAH 50 98.00%
  JULAI JPN PUTRAJAYA 109 99.08%
  JUMLAH 109 99.08%
  OGOS JPN PUTRAJAYA 132 100.00%
  JUMLAH 132 100.00%
  SEPTEMBER JPN PUTRAJAYA 75 100.00%
  JUMLAH 75 100.00%
  OKTOBER JPN PUTRAJAYA 90 96.67%
  JUMLAH 90 96.67%
  JUMLAH   777 99.10%
  SUMBER: PENGKALAN DATA JABATAN PENDAFTARAN NEGARA
TARIKH JANAAN :15 NOVEMBER 2023
PENGIKTIRAFAN DAN PENSIJILAN
cert1
cert2
cert3
cert4
cert5

Ibu Pejabat Jabatan Pendaftaran Negara Putrajaya, 
No 20, Persiaran Perdana, Presint 2,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan ,
62551 Wilayah Persekutuan Putrajaya. 

Telefon: 03-8000 8000  Faks: 03-8880 8288 
Emel : Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
© Hakcipta Terpelihara 2021 - Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia
Kemaskini: