Soalan Lazim
Hubungi Kami
Aduan
Peta  Laman

Pencapaian Piagam Pelanggan 2024

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN KELAHIRAN, KEMATIAN DAN ANAK ANGKAT

PENDAFTARAN BIASA DAN LAMBAT - KELAHIRAN/KELAHIRAN MATI
Indikator 1 : Permohonan pendaftaran kelahiran atau kelahiran mati yang dikemukakan dalam tempoh 60 hari atau lewat dari tarikh kelahiran atau kelahiran mati diproses dan diselesaikan dalam tempoh 20 MINIT dari masa permohonan yang lengkap diterima.
Sasaran : 100%  
Pencapaian  : BULAN LOKASI BILANGAN PERMOHONAN PERATUS (%)PENCAPAIAN
JANUARI JPN CAWANGAN 26,504 99.61%
JPN NEGERI 3,541 99.52%
JPN PUTRAJAYA 1,371 99.93%
JUMLAH 31,416 99.61%
FEBRUARI JPN CAWANGAN 19,332 99.69%
JPN NEGERI 3,297 99.64%
JPN PUTRAJAYA 1,284 99.84%
JUMLAH 23,913 99.69%
JUMLAH   55,329 99.65%
    SUMBER: PENGKALAN DATA JABATAN PENDAFTARAN NEGARA
TARIKH JANAAN :12 MAC 2024
PENDAFTARAN BIASA DAN LAMBAT KEMATIAN
Indikator 2 : Permohonan pendaftaran kematian yang dikemukakan dalam tempoh 7 hari atau lewat dari tarikh kematian diproses dan diselesaikan dalam tempoh 20 MINIT dari masa permohonan yang lengkap diterima.
Sasaran : 100%  
Pencapaian  : BULAN LOKASI BILANGAN PERMOHONAN PERATUS (%) PENCAPAIAN
JANUARI JPN CAWANGAN 9,218 99.67%
JPN NEGERI 1,157 99.83%
JPN PUTRAJAYA 276 99.64%
JUMLAH 10,651 99.69%
FEBRUARI JPN CAWANGAN 6,695 99.66%
JPN NEGERI 1,095 99.73%
JPN PUTRAJAYA 236 99.15%
JUMLAH 8,026 99.65%
JUMLAH   18,677 99.67%
    SUMBER: PENGKALAN DATA JABATAN PENDAFTARAN NEGARA
TARIKH JANAAN :12 MAC 2024
CARIAN DAFTAR KELAHIRAN
Indikator 3 : Permohonan carian data daripada daftar kelahiran diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut:
  JPN Cawangan Ibu Pejabat JPN Negeri Ibu Pejabat JPN Putrajaya
a.    Bagi kanak-kanak yang kelahirannya didaftarkan selepas 1 Januari 2003 20 MINIT 20 MINIT 20 MINIT
b.    Bagi kanak-kanak yang kelahirannya di daftarkan sebelum 1 Januari 2003 7 HARI BEKERJA 7 HARI BEKERJA 3 HARI BEKERJA
Sasaran : 100%  
 
Pencapaian  : BULAN LOKASI BILANGAN PERMOHONAN PERATUS (%) PENCAPAIAN  
JANUARI JPN CAWANGAN 229 99.13%  
JPN NEGERI 183 100.00%  
JPN PUTRAJAYA 82 100.00%  
JUMLAH 494 99.60%  
FEBRUARI JPN CAWANGAN 147 99.32%  
JPN NEGERI 152 99.34%  
JPN PUTRAJAYA 63 100.00%  
JUMLAH 362 99.45%  
JUMLAH   856 99.53%  
    SUMBER: PENGKALAN DATA JABATAN PENDAFTARAN NEGARA  
TARIKH JANAAN :12 MAC 2024  
CARIAN DAFTAR KEMATIAN
Indikator 4 : Permohonan carian data daripada daftar kematian diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut:
  JPN Cawangan Ibu Pejabat JPN Negeri Ibu Pejabat JPN Putrajaya
a.    Bagi kanak-kanak yang kelahirannya didaftarkan selepas 1 Januari 2003 20 MINIT 20 MINIT 20 MINIT
b.    Bagi kanak-kanak yang kelahirannya di daftarkan sebelum 1 Januari 2003 7 HARI BEKERJA 7 HARI BEKERJA 3 HARI BEKERJA
Sasaran : 100%  
 
Pencapaian  : BULAN LOKASI BILANGAN PERMOHONAN PERATUS (%) PENCAPAIAN  
JANUARI JPN CAWANGAN 85 100.00%  
JPN NEGERI 180 100.00%  
JPN PUTRAJAYA 22 100.00%  
JUMLAH 287 100.00%  
FEBRUARI JPN CAWANGAN 54 100.00%  
JPN NEGERI 114 100.00%  
JPN PUTRAJAYA 25 100.00%  
JUMLAH 193 100.00%  
JUMLAH   480 100.00%  
    SUMBER: PENGKALAN DATA JABATAN PENDAFTARAN NEGARA  
TARIKH JANAAN :12 MAC 2024  
CABUTAN DAFTAR KELAHIRAN
Indikator 5 : Permohonan cabutan data daripada daftar kelahiran diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut:
  JPN Cawangan Ibu Pejabat JPN Negeri Ibu Pejabat JPN Putrajaya
a.    Bagi data yang telah lengkap dan dikemaskini dalam sistem 20 MINIT 20 MINIT 20 MINIT
b.    Bagi kelahiran yang belum lengkap dikemaskinikan di dalam sistem 7 HARI BEKERJA 7 HARI BEKERJA 3 HARI BEKERJA
Sasaran : 100%  
 
Pencapaian  : BULAN LOKASI BILANGAN PERMOHONAN PERATUS (%) PENCAPAIAN  
JANUARI JPN CAWANGAN 26,548 99.92%  
JPN NEGERI 5,314 99.98%  
JPN PUTRAJAYA 2,116 99.86%  
JUMLAH 33,978 99.93%  
FEBRUARI JPN CAWANGAN 20,063 99.94%  
JPN NEGERI 4,873 99.96%  
JPN PUTRAJAYA 1,951 99.54%  
JUMLAH 26,887 99.91%  
JUMLAH   60,865 99.92%  
    SUMBER: PENGKALAN DATA JABATAN PENDAFTARAN NEGARA  
TARIKH JANAAN :12 MAC 2024  
CABUTAN DAFTAR KEMATIAN
Indikator 6 : Permohonan cabutan data daripada daftar kematian diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut:
    JPN Cawangan Ibu Pejabat JPN Negeri Ibu Pejabat JPN Putrajaya
a.    Bagi data yang telah lengkap dan dikemaskini dalam sistem 20 MINIT 20 MINIT 20 MINIT
b.    Bagi kelahiran yang belum lengkap dikemaskinikan dalam sistem 7 HARI BEKERJA 7 HARI BEKERJA 3 HARI BEKERJA
Sasaran : 100%  
Pencapaian  : BULAN LOKASI BILANGAN PERMOHONAN PERATUS (%) PENCAPAIAN  
JANUARI JPN CAWANGAN 4,383 99.98%  
JPN NEGERI 1,162 100.00%  
JPN PUTRAJAYA 547 99.27%  
JUMLAH 6,092 99.92%  
FEBRUARI JPN CAWANGAN 3,276 99.97%  
JPN NEGERI 930 99.89%  
JPN PUTRAJAYA 454 98.90%  
JUMLAH 4,660 99.85%  
JUMLAH   10,752 99.89%  
    SUMBER: PENGKALAN DATA JABATAN PENDAFTARAN NEGARA  
TARIKH JANAAN :12 MAC 2024  

PENCAPAIAN PIAGAM PERKAHWINAN DAN PENCERAIAN

PENYEDIAAN DAFTAR PERKAHWINAN
Indikator 1 : Penyediaan daftar perkahwinan diselesaikan dalam tempoh tidak melebihi tempoh 20 MINIT dari masa surat temujanji pengupacaraan diterima daripada pasangan di kaunter pejabat JPN jika permohonan lengkap, teratur dan tidak bermasalah.
Sasaran : 100%  
Pencapaian  : BULAN LOKASI BILANGAN PERMOHONAN PERATUS (%) PENCAPAIAN
JANUARI JPN CAWANGAN 1,112 99.73%
JPN NEGERI 354 100.00%
JPN PUTRAJAYA 225 100.00%
JUMLAH 1,691 99.82%
FEBRUARI JPN CAWANGAN 1,020 99.61%
JPN NEGERI 356 100.00%
JPN PUTRAJAYA 194 100.00%
JUMLAH 1,570 99.75%
JUMLAH   3,261 99.79%
    SUMBER: PENGKALAN DATA JABATAN PENDAFTARAN NEGARA
TARIKH JANAAN :12 MAC 2024
PENDAFTARAN SEMULA PERKAHWINAN LUAR NEGARA SELEPAS 1.3.1982 / PENDAFTARAN PERKAHWINAN MENGIKUT ADAT / AGAMA / KELAZIMAN SEBELUM 1.3.1982
Indikator 2 : 2.1 Pendaftaran Semula Perkahwinan Luar Negara Selepas 1.3.1982 diselesaikan PADA HARI YANG SAMA jika permohonan lengkap, teratur dan tidak bermasalah; dan
2.2 Pendaftaran Perkahwinan Mengikut Adat / Agama/Kelaziman Sebelum 1.3.1982 diselesaikan PADA HARI YANG SAMA jika permohonan lengkap, teratur dan tidak bermasalah.
Sasaran : 100%  
Pencapaian  : BULAN LOKASI BILANGAN PERMOHONAN PERATUS (%) PENCAPAIAN
JANUARI JPN CAWANGAN 43 100.00%
JPN NEGERI 25 100.00%
JPN PUTRAJAYA 130 99.23%
JUMLAH 198 99.49%
FEBRUARI JPN CAWANGAN 68 100.00%
JPN NEGERI 60 100.00%
JPN PUTRAJAYA 187 100.00%
JUMLAH 315 100.00%
JUMLAH   513 99.81%
    SUMBER: PENGKALAN DATA JABATAN PENDAFTARAN NEGARA
TARIKH JANAAN :12 MAC 2024
TRIBUNAL PERKAHWINAN
Indikator 3 : Kesulitan hal ehwal perkahwinan yang dirujuk kepada Tribunal Perkahwinan akan diselesaikan dalam tempoh 6 BULAN dari tarikh permohonan lengkap dan teratur diterima di kaunter.
Sasaran : 100%  
Pencapaian  : BULAN LOKASI BILANGAN PERMOHONAN PERATUS (%) PENCAPAIAN
JANUARI JPN CAWANGAN 12 100.00%
  JPN NEGERI 3 100.00%
  JUMLAH 15 100.00%
FEBRUARI JPN CAWANGAN 2 100.00%
  JUMLAH 2 100.00%
JUMLAH   17 100.00%
    SUMBER: PENGKALAN DATA JABATAN PENDAFTARAN NEGARA
TARIKH JANAAN :12 MAC 2024
CABUTAN DAFTAR PERKAHWINAN
Indikator 4 : Permohonan cabutan daftar perkahwinan yang diterima di kaunter boleh diselesaikan dalam tempoh 1 HARI BEKERJA jika permohonan lengkap, teratur dan tidak bermasalah.
Sasaran : 100%  
Pencapaian  : BULAN LOKASI BILANGAN PERMOHONAN PERATUS (%) PENCAPAIAN
JANUARI JPN CAWANGAN 479 99.79%
JPN NEGERI 209 100.00%
JPN PUTRAJAYA 275 100.00%
JUMLAH 963 99.90%
FEBRUARI JPN CAWANGAN 367 99.73%
JPN NEGERI 173 100.00%
JPN PUTRAJAYA 206 100.00%
JUMLAH 746 99.87%
JUMLAH   1,709 99.88%
    SUMBER: PENGKALAN DATA JABATAN PENDAFTARAN NEGARA
    TARIKH JANAAN :12 MAC 2024
PENGEMASKINIAN MAKLUMAT PERCERAIAN
Indikator 5 : Pengemaskinian maklumat perceraian yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi di Malaysia yang diterima di kaunter diselesaikan pada HARI YANG SAMA jika permohonan lengkap, teratur dan tidak bermasalah.
Sasaran : 100%  
Pencapaian  : BULAN LOKASI BILANGAN PERMOHONAN PERATUS (%) PENCAPAIAN
JANUARI JPN CAWANGAN 1 100.00%
JPN NEGERI 617 74.88%
JPN PUTRAJAYA 188 60.11%
JUMLAH 806 71.46%
FEBRUARI JPN CAWANGAN 1 100.00%
JPN NEGERI 382 81.15%
JPN PUTRAJAYA 130 79.23%
JUMLAH 513 80.70%
JUMLAH   1,319 75.06%
    SUMBER: PENGKALAN DATA JABATAN PENDAFTARAN NEGARA
    TARIKH JANAAN :12 MAC 2024

PENCAPAIAN PIAGAM WARGANEGARA

CABUTAN SIJIL WARGANEGARA (KELAHIRAN LUAR NEGARA)
Indikator 1 : Permohonan Cabutan Borang W/H (Kelahiran Di Luar Negara) diproses dan diselesaikan dalam tempoh 1 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima oleh Ibu Pejabat JPN Putrajaya.
Sasaran : 100%  
Pencapaian  : BULAN LOKASI BILANGAN PERMOHONAN PERATUS (%) PENCAPAIAN
JANUARI JPN PUTRAJAYA 81 100.00%
JUMLAH 81 100.00%
FEBRUARI JPN PUTRAJAYA 132 98.48%
JUMLAH 132 98.48%
    JUMLAH   213 99.06%
    SUMBER: PENGKALAN DATA JABATAN PENDAFTARAN NEGARA
TARIKH JANAAN :12 MAC 2024

 

PENGIKTIRAFAN DAN PENSIJILAN
cert1
cert2
cert3
cert4
cert5

Ibu Pejabat Jabatan Pendaftaran Negara Putrajaya, 
No 20, Persiaran Perdana, Presint 2,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan ,
62551 Wilayah Persekutuan Putrajaya. 

Telefon: 03-8000 8000  Faks: 03-8880 8288 
Emel : Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
© Hakcipta Terpelihara 2021 - Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia
Kemaskini: